zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Osazování vodoměrů

23.07.2014
Voda
Pitná voda
Osazování vodoměrů

Může provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu rozhodnout o osazení vodoměru na vodovodní přípojku, je-li dosud stanoveno množství dodané vody podle směrných čísel roční spotřeby vody?

Právní základ pro měření dodané vody z vodovodu je dán v ustanoveních § 16 a 17 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, a v § 27 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o vodovodech a kanalizacích stanoví, že množství dodané vody se měří vodoměrem a neumožňuje, aby o jiném způsobu měření dodané vody rozhodoval jen provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu. V § 16 odst. 1 uvedeného zákona se uvádí: "Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem podle zvláštních právních předpisů. Jiný způsob určení množství dodané vody může stanovit v odůvodněných případech pouze vlastník vodovodu, popřípadě provozovatel vodovodu, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, a to se souhlasem odběratele." V ustanovení odstavce 6 téhož paragrafu se uvádí, že: "Způsob určení množství odebírané vody, není-li osazen vodoměr, stanoví prováděcí právní předpis." Prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb. v § 27 odst. 1 stanoví, že: "Množství odebrané vody v případě, že není osazen vodoměr, se stanoví podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12." Takto zjištěné množství dodané vody je podkladem pro vyúčtování vodného. Stanovení podmínek dodávky vody (tedy i způsobu měření dodané vody) je podle ustanovení § 8 odst. 16 zákona o vodovodech a kanalizacích povinnou náležitostí smlouvy o dodávce vody. Smlouva o dodávce vody je smlouvou konsensuální (dohoda na obou stranách), kterou nelze vynucovat. Pokud v odůvodněných případech (zejména jsou-li pro umístění vodoměru ekonomicky a technicky nepřijatelné podmínky), chce vlastník vodovodu, popř. provozovatel vodovodu, pokud je k tomu zmocněn, stanovit jiný způsob měření dodávané vody, může tak učinit pouze se souhlasem odběratele. V takovém případě musí vlastník, popř. provozovatel nejdříve s odběratelem změnu způsobu určení množství dodané vody projednat a dát podnět ke změně smlouvy o dodávce vody a po uzavření dodatku ke smlouvě nebo smlouvy nové, může vodoměr osadit. Vyvolá-li změna způsobu určení dodané vody úpravu vodovodní přípojky nebo vnitřního vodovodu, jedná se úpravu vyvolanou vlastníkem nebo provozovatelem vodovodu a náklady s touto úpravou nese ten, kdo ji vyvolal. Tato podmínka platí pro všechny odběratele, u nichž ke změně způsobu určení dodané vody má dojít.

Podle výkladu sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství č. 76: http://eagri.cz/public/web/file/308444/Vyklad_c._76.PDF

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí