zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EU: Vody obklopující Evropu mají k dobrému stavu prostředí daleko!

12.08.2014
Příroda
Voda
EU: Vody obklopující Evropu mají k dobrému stavu prostředí daleko!

Šest let po tom, co v platnost vstoupila průkopnická rámcová směrnice EU o strategii pro mořské prostředí (MSFD), ukazuje první komplexní studie stavu evropských moří, že stále je mnoho důvodů pro znepokojení.

Vody obklopující Evropu mají k "dobrému stavu prostředí" daleko a nejsou ani v situaci, že by tohoto cíle mohly dosáhnout do roku 2020 - což je cíl stanovený směrnicí -, pokud nepodnikneme přísnější opatření.

"Sdělení je zřejmé: Evropská moře a oceány nejsou v dobrém stavu," varoval komisař EU pro životní prostředí Janez Potočnik. "Na těchto mořích jsme závislí a musíme najít vyrovnanost. To znamená najít způsoby, jak využívat jejich hospodářský potenciál a vytvářet trvalý růst a pracovní místa, ale bez zvyšování tlaku na již křehké prostředí."

Evropská pobřeží a moře nejsou okrajový problém. Z 28 členských států EU jich pobřeží má 23 - a přibližně 41 % všech Evropanů žije v 378 pobřežních regionech EU. Tyto vody jsou zdrojem potravy, udržují pracovní místa a podporují životně důležité ekosystémy. Moře a oceány po celém světě absorbují 25-30 % emisí CO2 a poskytují živobytí 3 miliardám lidí.

Nedostatek údajů

Nicméně podle nové zprávy Evropské agentury pro životní prostředí nazvané "Sdělení o mořích" většina ukazatelů stavu prostředí v těchto mořích je červených. Biologická rozmanitost se stále ztrácí - i když vzhledem k nedostatku potřebných údajů je obtížné zjistit úplný rozsah. V důsledku změny klimatu roste povrchová teplota moří a emise CO2 absorbované v mořích urychlují acidifikaci. Nadměrný rybolov znamená, že je stále ohroženo 88 % populací ryb ve Středozemním a Černém moři. Znečištění, odpad v mořích, hluk pod mořskou hladinou a poškozování mořského dna vytvářejí tlak na ekosystémy. Navíc od padesátých let 20. století se v evropských mořích usadilo 1350 cizích druhů.

V únoru Komise zveřejnila první posouzení provádění směrnice, které vycházelo ze zpráv členských států. Komise zejména zjistila nekonzistentnost: některé země například sledují 10krát více druhů než ostatní. Proto je téměř nemožné získat celkový obraz a vytvořit koherentní akční plán.

2015: klíčový rok pro akci

Nicméně zpráva o provádění se věnuje pouze "prvnímu kolu" strategie. Později v tomto roce musí členské státy předložit programy sledování. A co je nejdůležitější, v roce 2015 musí členské státy stanovit opatření, která plánují zavést pro dosažení cíle pro rok 2020.

Ale vzhledem k tomu, že moře a ekosystémy nejsou omezeny státními hranicemi, zůstává velkým problémem také nedostatečná spolupráce. Směrnice předpokládá přístup zahrnující celou EU a členské státy i se sousedními zeměmi, které nejsou členy EU, patří ke smluvním stranám úmluv o regionálních mořích, mezi něž patří severovýchodní Atlantský oceán a Baltské, Středozemní a Černé moře.

V samotné Komisi nadále trvá snaha prosazovat MSFD, a to v souladu se souvisejícími opatřeními, jako je strategie v oblasti biologické rozmanitosti, rámcová směrnice o vodě a reformovaná společná rybářská politika.

Deklarace "HOPE"

V některých oblastech je patrné zlepšení. Po 30 letech společné rybářské politiky byly znovu stanoveny kvóty a zakázány výměty a populace ryb se konečně začínají obnovovat.

V březnu 2014 se odborníci z celé Evropy a z dalších míst setkali v Bruselu na konferenci o mořích s názvem "Zdravé oceány - produktivní ekosystémy" (Healthy Oceans - Productive Ecosystems, HOPE). V rámci této akce vznikla "Deklarace HOPE", tedy v překladu Deklarace naděje, která stanoví seznam prioritních opatření pro všechny zainteresované strany, tedy politických činitelů, soukromého sektoru a široké veřejnosti.

"Musíme jednat společně. Žádný samotný členský stát, žádná úmluva o regionálním moři, a dokonce ani celá Evropa nemůže sama vyřešit naše globální problémy," prohlásil na konferenci HOPE předseda Evropské komise José Manuel Barroso. "Ale už jsme se do toho pustili. A teď musíme zajistit skutečné výsledky. Jsem pevně přesvědčen, že naše oceány mají naději, ale musíme jednat naléhavě a rozhodně."

Ta doba je tady a rok 2015 bude "jednou provždy" příležitostí provést nezbytné kroky zaměřené na zlepšení stavu evropských moří.

Video:

http://ec.europa.eu/environment/news/efe/articles/2014/03/article_20140324_01_cs.htm

ZDROJ: http://ec.europa.eu/environment/news/

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
21
1. 2021
21.1.2021 - Konference
Online
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí