zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář VODNÍ ZÁKON PO NOVELÁCH

19.08.2014
Voda
Firemní ekologie
Pozvánka na seminář VODNÍ ZÁKON PO NOVELÁCH

Seminář bude zaměřen zejména na problematiku odběrů a vypouštění vod, vybraných druhů vodních děl - kanalizací, čistíren odpadních vod a nakládání s látkami závadnými vodám.

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na seminář "Vodní zákon po novelách". Účelem semináře je seznámit účastníky se změnami v pojetí nakládání s vodami a vodními díly, které jsou vyvolány jak novelou zákona o vodovodech a kanalizacích (zák. č. 275/2013 Sb.), tak i Novým občanským zákoníkem s účinností od 1. 1. 2014, tak i starší novelou stavebního zákona (z. 350/2012 Sb.). Obsahem semináře budou jak změny veřejnoprávní úpravy, tak i nově pojatá soukromoprávní úprava, které se nakládání s vodami i vodních děl aktuálně dotýkají.
Seminář je určen pro podnikové ekology a pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí, vodohospodáře a vlastníky a provozovatele vodních děl a další zájemce.


Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci.

lektor semináře:
Ing. Josef Marek
ředitel Pražského ekologického centra, environmentální poradce

PROGRAM SEMINÁŘE

VODNÍ ZÁKON PO NOVELÁCH

3. září 2014 - středa - Praha 6, Lužná 2a

08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 11.30 Přednášky - Vodní zákon a jeho požadavky
11.50 - 13.00 Přednášky - Dopady nových právních úprav (vodovody a kanalizace, NOZ, stavební z., připravované změny)
13.10 - 14.00 Příklady, dotazy účastníků, diskuse, závěr.

Seminář bude zaměřen zejména na problematiku odběrů a vypouštění vod, vybraných druhů vodních děl - kanalizací, čistíren odpadních vod a nakládání s látkami závadnými vodám. Na konkrétních případech budou demonstrována na problematická místa, která se mohou objevit důsledku aplikace výše uvedených právních předpisů.

Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 nejpozději 1. září 2014.
2. Cena semináře:
Vložné za 1 osobu: ........................................ 2.250,- Kč. Cena je stanovena jako smluvní.
3. Při neúčasti účastníka (nebo náhradníka) se uhrazené vložné nevrací. Písemné podklady budou v tomto případě zaslány přihlášenému poštou.
4. Vaše přihlášky jsou automaticky akceptovány. Zařazení účastníků nepotvrzujeme. Osobně vyrozumíme pouze ty účastníky, kteří nebudou moci být z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný termín semináře a nabídneme jim buď náhradní termín, nebo zrušení přihlášky a vrácení platby.
5. Platbu vložného poukažte na Raiffeisen Bank a.s., číslo účtu 3583647001/5500, variabilní symbol 2014303.
Naše IČO: 47145668, DIČ: CZ 5805062516, nejsme plátci DPH.
6. Při registraci na semináři předložte kopii dokladu o zaplacení. V nevyhnutelných případech po předchozí dohodě je možné zaplatit vložné i přímo u registrace. Daňový doklad obdrží účastníci při registraci.
7. Místo konání:
Prostory v objektu firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a, 1. patro.
8. Doprava: metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvají 20 nebo 26 do stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky nebo autobusem 108 (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower). GPS souřadnice: 50°6'4.35"N, 14°20'36.794"E.
9. Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťonotváno. Na základě požadavku účastníka je možné zajisnottit rezervaci hotelového ubytování poblíž místa konání akce.
10. Pořadatel:
Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. a fax: 220 105 215, mobil: 737 738 433,
e-mail: marek-proeko@volny.cz.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí