zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejnost a dotčení lidé by měli mít možnost domáhat se ochrany proti hlukovým výjimkám

05.09.2014
Hluk
Veřejnost a dotčení lidé by měli mít možnost domáhat se ochrany proti hlukovým výjimkám

V případě, že při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací, s výjimkou letišť, není možné z vážných důvodů dodržet limity hluku, může provozovatel zdroj hluku nebo vibrací provozovat, pokud mu Krajská hygienická stanice udělí tzv. hlukovou výjimku (povolení). Podle stávající praxe je účastníkem tohoto řízení pouze žadatel. Přitom řízení o udělení hlukové výjimky se nemůže účastnit veřejnost, ani dotčení lidé. Současně se pak nemůže veřejnost a dotčení lidé domáhat ochrany u soudu - ať již se domáhat zrušení hlukové výjimky (povolení), nebo se domáhat ochrany před nečinností Krajských hygienických stanic, které by měly na dodržování limitů dohlížet.

V tomto případě Výbor řekl, že je v rozporu, když dotčení lidé nemohou napadnout hlukovou výjimku a současně i nečinnost úřadů při řešení nezákonného stavu překročení hlukových limitů. Závěr Výboru k nečinnosti Krajských hygienických stanic lze navíc zobecnit a pokusit se jej využít i v žalobách proti nečinnosti obecně.

Připravili jsme argumenty pro napadení hlukových výjimek a nečinnosti úřadů.

Aarhuská úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (č. 124/2004 Sb. m. s., dále jen "Úmluva") je mezinárodní smlouva platná pro ČR od 4. října 2004. Jedná se o úmluvu, která garantuje veřejnosti velmi důležitá práva sloužící k ochraně životního prostředí - právo na informace, účast na rozhodování a soudní ochranu. Úmluva je pro ČR závazná a má přednost před vnitrostátními předpisy. To znamená, že všechny orgány veřejné moci, ať již například správní orgány nebo soudy, jsou povinny vykládat české právo tak, aby bylo s touto Úmluvou v souladu.

Na dodržování Úmluvy dohlíží Výbor pro plnění Aarhuské úmluvy. Jeho závěry mají formu doporučení. Doporučení nejsou přímo vymahatelná jako například pravomocná soudní rozhodnutí. Nicméně vzhledem k tomu, že je pro stát a jeho orgány Úmluva závazná, měla by být respektována i doporučení Výboru. Nejlépe pak lze prosadit respektování Úmluvy a doporučení Výboru v praxi - v konkrétních správních a soudních řízeních.

Zdroj: Ekologický právní servis

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí