zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odstraňování povodňových škod

30.09.2014
Povodně
Odstraňování povodňových škod

Výklad Ministerstva životního prostředí k odstraňování povodňových škod podle § 83 písm. m) vodního zákona.

V nejbližší částce Věstníku MŽP (září 2014) bude zveřejněn výklad Ministerstva životního prostředí k problematice odstraňování povodňových škod v režimu § 83 písm. m) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Při odstraňování povodňových škod v režimu tohoto ustanovení se neuplatní regulace zvláštních právních předpisů, například v poznámce pod čarou uvedený zákon o ochraně přírody a krajiny. Ministerstvo životního prostředí proto ve výkladu klade důraz na to, aby v protokolu zpracovávaném správci vodních toků podle § 83 písm. l) vodního zákona za účasti orgánů ochrany přírody a vodoprávního úřadu byly označeny pouze takové škody, které díky akutní rizikovosti ve vztahu k životům, zdraví či majetku nesnesou dobu ,,odkladu" spočívajícího ve vedení správního řízení podle zvláštních právních předpisů, a které zároveň nespočívají (v souladu s § 65 odst. 5 vodního zákona) ve výstavbě, údržbě a opravách staveb a ostatních zařízení sloužících k ochraně před povodněmi, jakož ani v dalších investicích vyvolaných povodněmi. Pouze v těchto případech lze totiž ,,mimorežimní" postup odstraňování škod podle § 83 písm. m) vodního zákona shledat opodstatněným.

Při odstraňování škod v protokolu neoznačených jako škody spadající do režimu § 83 písm. m) vodního zákona, je nutno plně respektovat zvláštní právní předpisy, které by mohly být touto činností dotčeny, tj. zejména zákon č. 114/1992 Sb. a vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČSN č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
24
8. 2017
24-26.8.2017 - Veletrh, výstava
Japonsko
Ekologický institut Veronica
28
8. 2017
28.8-3.9.2017 - Ostatní akce
Centrum Veronica Hostětín, Hostětín 86
ASIO, spol.s r.o.
22
9. 2017
22.9.2017 - Ostatní akce
od 09:30 do cca 11:00, na YouTube
22
9. 2017
22-24.9.2017 - Seminář, školení
Ekodomov, V Podbabě 29B, Praha 6
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí