zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

01.10.2014
Příroda
Zemědělství
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči...

Citace: 207/2014 Sb. Částka: 87/2014 Sb.
Na straně (od-do): 2362-2481 Rozeslána dne: 30. září 2014
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 24. září 2014 Datum účinnosti od: 1. října 2014
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 326/2004 Sb.
Předpis mění: 215/2008 Sb.


207


VYHLÁŠKA


ze dne 24. září 2014,


kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání
a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů,
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 199/2012 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 159/2009 Sb., vyhlášky č. 76/2010 Sb., vyhlášky č. 382/2011 Sb., vyhlášky č. 442/2013 Sb. a vyhlášky č. 104/2014 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. Na konci textu poznámky pod čarou č. 2 se doplňují věty "Prováděcí směrnice Komise 2014/78/EU ze dne 17. června 2014, kterou se mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Prováděcí směrnice Komise 2014/83/EU ze dne 25. června 2014, kterou se mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.".

3. Přílohy č. 1 až 4 znějí:


"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

4. Příloha č. 9 zní:


"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)


5. Příloha č. 12 zní:


"Příloha č. 12 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

Čl. II


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2014.

Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí