zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Půda letos zdraží o pět procent

13.10.2014
Zemědělství
Půda letos zdraží o pět procent

Tržní cena zemědělské půdy od roku 2004 v průměru vzrostla téměř na dvojnásobek, i tak je ale výrazně nižší než v okolních zemích...

Cena zemědělské půdy v Česku v posledních letech stabilně roste, její průměrná tržní cena je přesto dál několikanásobně levnější, než třeba v Německu a Rakousku.

Loni stál metr čtvereční této půdy v průměru 12,41 koruny. Letos se má zvýšit o dalších pět procent na 13 korun, což je téměř dvojnásobek tržní ceny v roce 2004, kdy byla Česká republika přijata do Evropské unie. Vyplývá to z údajů serveru Farmy.cz, který se dlouhodobě zabývá nákupem a prodejem zemědělské půdy a dalších zemědělských komodit.

Server uvádí průměrnou cenu půdy v celé zemi. Situace v jednotlivých oblastech Česka se ovšem někdy liší. V některých z nich, zpravidla kvůli nedostatečné konkurenci, tržní cena půdy dlouhodobě stagnovala. Následný rychlý lokální růst cen o desítky procent ročně, jímž se nyní přibližují skutečným tržním, se pak netýká celého trhu.

Úřední cena je o polovinu nižší

Server Farmy.cz chce touto cestou pomoci vyřešit problémy, které působí existence řady rozdílných cen půdy na českém trhu. Úřední cena zemědělské půdy, kterou stanoví vyhláška ministerstva financí na základě takzvaných bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), tedy kvality půdy, totiž činila v loňském roce 6,22 koruny za metr čtvereční. Je o téměř sto procent nižší než průměrná tržní cena vypočtená serverem Farmy. cz.

Rozdílné jsou i ceny dosažené při prodejích a převodech půdy na nového majitele, které uvádějí ve svých šetřeních Český statistický úřad, Ústav zemědělské ekonomiky a informací i jiné instituce. Liší se rovněž expertní odhady průměrné tržní ceny.

Výpočty serveru Farmy.cz využívají údaje o cenách dosažených při prodeji půdy podle 24 kvalitativních a velikostních kategorií, a to podle osmi bonit půdy existujících v České republice, které dále člení podle velikosti transakce. "Způsob monitorování tržních cen byl připraven ve spolupráci s pracovníky České zemědělské univerzity. Využíváme data o našich i dalších obchodech, které lze pro toto šetření použít," uvedl majitel serveru farmy.cz Jaroslav Urban.

Výpočet tržní ceny zemědělské půdy vychází tedy podle Urbana z transakcí na otevřeném trhu, u nichž byla dostatečně a kvalitně prezentována nabídka. Nezahrnuje tak obchody, při nichž byla jedna ze stran, většinou prodávající, během sjednávání obchodu výrazněji znevýhodněna. Třeba tím, že vlastník půdy nezná aktuální cenu půdy či možné způsoby prodeje, případně jedná pod tlakem. Nebo když se ho kupující snaží záměrně přimět k prodeji za nevýhodných podmínek.

Stát trh deformuje

Údaje serveru Farmy.cz nezahrnují ani převody státní půdy na nového majitele, které rovněž neprobíhají za skutečné tržní ceny.

Existence různých úředních cen přitom podle Urbana přispívá k deformaci trhu a umožňuje kupujícím, aby snáze přesvědčili méně znalé vlastníky k prodeji půdy za nižší cenu. Za podobné ceny zatím v Česku probíhá většina obchodů. Povědomí vlastníků o skutečné hodnotě půdy nicméně podle Urbana postupně roste.

Podle serveru Farmy.cz přitom tržní cena zemědělské půdy od roku 2004 plynule rostla, a to bez významnějších výkyvů. Nevedly k nim ani podobné impulzy, jako to, že mohou od května roku 2011 volně nakupovat zemědělskou půdu v České republice občané z jiných zemí Evropské unie. Podrobnější analýzu cen půdy chce server Farmy.cz zveřejnit začátkem příštího roku.

Za západní Evropou zaostáváme

Přestože tržní cena zemědělské půdy v Česku postupně roste, v porovnání s vybranými zeměmi zůstává velmi nízká.

Například v Rakousku je podle dostupných informací z Evropské unie a z dalších zdrojů téměř osmkrát vyšší, v Německu více než pětkrát. V Nizozemsku, které trpí velkým nedostatkem orné půdy, jde dokonce o více než jedenáctinásobek tržní ceny dosahované v průměru v České republice.

O něco dražší než u nás je podle stejných zdrojů také zemědělská půda v Polsku nebo v Bulharsku.

Za jednu z hlavních příčin je považováno příliš rozdrobené vlastnictví půdy v České republice. Toho se pokoušejí využít některé fondy založené pro movitější klienty, které se snaží vydělat na rozdílných cenách půdy u nás a v některých sousedních zemích a scelování půdy jejím odkupem od velkého počtu malých vlastníků.


12,41 Kč/m2 činila loni průměrná tržní cena zemědělské půdy v České republice.

AUTOR: František Mašek
AUTOR-WEB: www.ihned.cz

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí