zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zemědělství Kazachstánu

25.10.2014
Zemědělství
Zemědělství Kazachstánu

Dle OECD představuje zemědělství v Kazachstánu jednu ze základních komparativních výhod země (společně s nerostným bohatstvím a tranzitním potenciálem země). V Kazachstánu se osévá cca18 mil. ha s tím, že osevné plochy lze rozšiřovat, zemědělskou výrobu lze v KZ několikanásobně zvýšit.

V zemědělství jsou zaměstnány 3 z 10 pracovníků KZ hospodářství. Zemědělská výroba v KZ dosáhla v roce 2012 celkem 13,6 mld. USD. Zvyšuje se též export zemědělské produkce, který v roce 2013 dosáhl 2,7 mld. USD. Hlavní zahraniční trhy pro KZ zemědělské výrobky je Čína, země Střední Asie a Rusko. K hlavním vládou definovaným vektorům rozvoje zemědělství patří výroba hovězího, kuřecího a jehněčího a výroba mléka (v živočišné výrobě), pěstování pšenice, olejnatin, ovoce a zeleniny (v rostlinné výrobě), budování skladů a zajišťování traktorů a další zemědělské techniky (v oblasti infrastruktury a strojového vybavení).

V KZ je ročně vyrobeno 394 tisíc tun masa (26% vepřové, 47% hovězí, 9% konina a 18% jehněčí), z toho je 21 tisíc tun masa exportováno. Spotřeba mléka KZ dosahuje 5753 tisíc tun, z toho 4852 tisíc tun představuje domácí výroba a 903 tisíc tun mléka se dováží zejména z Ruska, Běloruska a Ukrajiny. Spotřeba drůbežího masa dosahuje v KZ 314 tisíc tun, z toho domácí výroba se pohybuje na úrovni 123 tisíc tun a import činí 192 tisíc tun, zejména z Brazílie, Spojených států a Ukrajiny. Výroba ovčí vlny dosahuje v KZ 33,7 tisíc tun, z toho 4,9 tisíce tun se exportuje zejména do Číny. V KZ se ročně v průměru vypěstuje 9 841 tun obilí (např. v roce 2011 byla v KZ rekordní sklizeň obilí na úrovni až 27 mil. tun) s tím, že export činí v průměru 7 458 tisíc tun. Export směřuje do cca 70 zemí jihovýchodní Asie, zemí SNS a do zemí Blízkého Východu. Kazachstán je jedním z 10 světových exportérů pšenice, přičemž cca 80% představuje pšenice vysoké kvality. Kazachstán též patří k předním výrobcům pšeničné mouky. V roce 2013 bylo sklizeno 18,9 mil. tun obilí a v roce 2014 celkově 17 mil. tun obilí.

Spotřeba olejnatin v KZ dosahuje 854 tisíc tun s tím, že výroba dosahuje 977 tisíc tun, importuje se 90 tisíc tun a exportuje se 231 tisíc tun. Nevyšší podíl, tj. 44%, má slunečnicový olej, 17% sojový olej, 16% světlice barvířská (safflower), 13% řepkový olej a 11% lněný olej. V KZ se vypěstuje 7838 tisíc tun zeleniny, dovoz zeleniny dosahuje 359 tisíc tun především ze zemí Střední Asie a z jihovýchodní Asie. Polovina domácí zeleniny je vypěstována na domácích farmách. V rámci zeleniny je nejvíce vypěstováno brambor (40%), následují melouny (21%) a další zelenina. V KZ se vypěstuje 251,7 tisíc tun ovoce a importuje se 274 tisíc tun ovoce zejména z Kyrgyzstánu, Číny, Uzbekistánu, Polska.

Výroba krmiv dosahuje v KZ úrovně 0,5 mil. tun (v roce 2012), nejvíce pro drůbež, dále pro hovězí skot a prasata. V KZ existuje celkem 395 skladovacích zařízení na zeleninu s celkovou kapacitou 267 tisíc tun. Vzhledem k nedostatku skladovacích kapacit KZ dováží větší množství zeleniny a ovoce v zimním a jarním období. Dále je v KZ 221 skladovacích zařízení na zrno s celkovou kapacitou13,85 mil. tun.

V KZ je vyrobeno 1256 traktorů a importováno 2583 traktorů ročně zejména z Číny, Ruska, Velké Británie, Německa a Itálie. Domácí výroba zemědělské techniky pokrývá pouze 1% potřeb KZ zemědělství. Vláda poskytuje dotace ve formě preferenčních úrokových sazeb u úvěrů a za leasing zemědělské techniky.

V roce 2013 dosáhla zemědělská výroba v Kazachstánu úrovně 11 mld. euro, tj. zvýšila se o 11,6% v porovnání s rokem 2012. Živočišná výroba dosáhla 5 mld. euro (zvýšení o 1,1%), rostlinná výroba se zvýšila na 6 mld. euro (zvýšení o 22,5%). K lednu 2014 počet hospodářských zvířat (cattle) dosáhl 5 760 tisíc (zvýšení o 1,2%).

Strategický plán rozvoje Kazachstánu do roku 2020 ukládá v zemědělství zvýšit produktivitu práce dvakrát do roku 2015 a čtyřikrát do roku 2020. Hlavními úkoly zemědělství včetně potravinářského průmyslu zůstává zabezpečení potravinové bezpečnosti země. Vláda nesmí připustit neodůvodněné zvyšování cen potravin pro obyvatelstvo a musí stimulovat příliv domácích i zahraničních investic do agrárního sektoru. Cílem vlády je dosáhnout soběstačnosti ve všech agroproduktech, které lze v zemi vypěstovat. Přitom je trvale věnována pozornost zejména rostlinné výrobě, kde je cíl trvale zajišťovat vysokou produkci obilovin - jako expotní komodity, dále u rostlinných olejů a u cukrové řepy. Následným cílem vlády je zvyšovat produkci, kterou je možno využít pro export. Kazachstán má velmi dobrou geografickou polohu pro export zemědělské a potravinářské produkce do sousedních zemí. Zde se jedná zejména o obiloviny. V současné době je jeho exportní potenciál jen v obilovinách až 12 mil. tun ročně.

ZDROJ: businessinfo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí