zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Povodí Odry zahájilo revitalizaci Sedlnice a Olešné

18.10.2014
Voda
Povodí Odry zahájilo revitalizaci Sedlnice a Olešné

Státní podnik Povodí Odry zahájil revitalizaci vodních toků Sedlnice (km 0,000-3,200) a Olešná (km 6,800-9,500). Obě stavební akce budou hrazeny z Operačního programu životní prostředí. Celková hodnota nákladů bude 26 milionů Kč. Realizace těchto projektů bude dokončena do října 2015.

Revitalizace vodního toku Sedlnice, ř. km 0,000-3,200 (dle TPE)

Revitalizace se bude týkat úseku mezi zaústěním toku Sedlnice do řeky Odry a železničním mostem v obci Sedlnice. Tok v tomto úseku protéká katastrálními územími Studénka nad Odrou, Nová Horka, Bartošovice a Sedlnice. V minulosti byl vodní tok v tomto úseku významně zregulován napřímením a odstraněním původních meandrů. ,,Účelem této stavby je rozvolnění toku do okolních pozemků mimo trasu stávajícího napřímeného koryta a umožnění oboustranné migrační prostupnosti pomocí balvanitého skluzu. Původní koryto bude v nejdelším úseku stavby zasypáno, povrch ohumusován a oset travním semenem, v částech budou ponechány vodní tůně nebo mělké průlehy, které budou mírně odlehčovat průtok při povodních. K realizaci zpevněných částí bude použito přírodních materiálů, a to zejména dřeva a kamene," vysvětluje investiční ředitel státního podniku Povodí Odry Miroslav Janoviak s tím, že celkové náklady na tuto stavbu budou 16 milionů Kč.

Revitalizace vodního toku Olešná, ř. km 6,800-9,500

Revitalizace toku Olešná bude probíhat rozrameněním toku a doplněním usměrňovacích patek v obloucích. Součástí stavby budou také nutné vegetační úpravy, jako jsou mýcení porostů a vysázení druhově vhodnější náhradní výsadby. Náklady na tuto akci budou 10 milionů Kč.

,,Státní podnik Povodí Odry patří v našem regionu mezi nejúspěšnější žadatele o poskytnutí dotačních prostředků z Operačního programu životního prostředí. Dlouhodobě také spolupracujeme s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny. Výsledkem spolupráce je úspěšná realizace těchto projektů, které se významným způsobem podílejí na zvýšení kvality životního prostředí v našem regionu," dodává na závěr Janoviak.

Kontakt pro bližší informace:

Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M.

investiční ředitel státního podniku Povodí Odry

Tel.: 596 657 298, e-mail: Miroslav.Janoviak@pod.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí