zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

LXIII. výzva (fázovací výzva pro PO 1)

05.11.2014
Voda
Povodně
LXIII. výzva (fázovací výzva pro PO 1)

Výzva je určena pro projekty zaměřené na podoblast podpory 1.1.1 - Snížení znečištění z komunálních zdrojů.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v Prioritní ose 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní.

Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 1 jsou přijímány od 5. listopadu do 14. listopadu 2014.

Přehled podporovaných aktivit je uveden v textu výzvy.

Výzva se vztahuje na velké projekty s celkovými náklady nad 50 mil. EUR včetně DPH ve vysokém stupni připravenosti, kdy podmínky výzvy umožňují tzv. rozfázovat projekt, tedy rozdělit fyzickou realizaci projektu včetně financování do dvou fází, přičemž první fáze projektu bude realizována v OPŽP 2007 - 2013 a druhá fáze v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020. Například v první fázi je postavena čistírna odpadních vod (ČOV) a v druhé fázi je postavena kanalizace, která je připojena na ČOV.

Vyhlášení této výzvy, která umožňuje tzv. fázování, lze vnímat jako akcelerační opatření ze strany Řídicího orgánu. Náročné vodohospodářské projekty, které by nemohly být v rámci stávajícího OPŽP vůbec administrovány z důvodu nedodržení milníku roku 2015, bude možné spolufinancovat alespoň částečně, a tím pomoci s čerpáním finančních prostředků OPŽP. Realizace druhé fáze projektu zároveň zajistí rychlý náběh čerpání evropských prostředků v období 2014 - 2020.

Pro žadatele, kterým bude v OPŽP 2007 - 2013 vydáno na projekt Rozhodnutí o poskytnutí dotace a kteří budou v tomto období čerpat podporu na první fázi projektu, bude umožněno podat žádost o podporu do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, což Řídicí orgán připravuje reflektovat v Programovém dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.

V textu výzvy jsou uvedeny důležité informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (link) a další podmínky, které musí žádost o podporu splňovat, aby byl projekt přijatelný pro administraci.

Žádosti o podporu musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 6/2014 (link) pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

Žádost je třeba doručit na centrální pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty pro příjem. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP v sekci Dokumenty ke stažení.

Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před akceptací žádosti, a to bez souhlasu Řídicího orgánu OPŽP. V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007.

Text LXIII. výzvy a hodnoticí kritéria.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí