zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hlasování v soutěži Společné zařízení roku

18.11.2014
Zemědělství
Hlasování v soutěži Společné zařízení roku

Během měsíce listopadu má široká veřejnost možnost zapojit se do hlasování v letošním ročníku soutěže Společné zařízení roku...


Již 8. ročník soutěže Společné zařízení roku vyhlásil Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy na začátku srpna letošního roku.

V rámci vyhlášeného letošního ročníku jednotlivé pobočky Státního pozemkového úřadu do konce měsíce září přihlašovaly jimi realizované projekty. ,,Do letošního ročníku se přihlásila více než třetina našich poboček s celkem 43 projekty. Nejvíce přihlášených projektů tradičně evidujeme v kategorii Zpřístupnění pozemků," uvedla ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.

Jako každoročně je soutěž Společné zařízení roku členěna do následujících tří kategorií:

1. Zpřístupnění pozemků

  1. Protierozní a vodohospodářská opatření
  2. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Souhrnné údaje k přihlášeným projektům

Počet zúčastněných poboček

32

Počet přihlášených projektů v kategorii:

Zpřístupnění pozemků

26

Protierozní a vodohospodářská opatření

12

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

5

Celkem přihlášených projektů

43

Ocenění v podobě čestného diplomu ,,Společné zařízení roku" a věcného daru obdržíprvní tři místa v každé kategorii.Zároveň má jeden z oceněných projektů možnost získat ,,Cenu Státního pozemkového úřadu", kterou vybírá centrální komise.

Dalším udělovaným oceněním je ,,Cena veřejnosti pro společné zařízení roku". Tu získá projekt, který dosáhne nejvyššího bodového hodnocení ze strany veřejnosti.

Hlasování veřejnosti probíhá během měsíce listopadu 2014 na webových stránkách http://soutezszr.spucr.cz. Vylosovaný účastník hlasování se může těšit na věcný dar v podobě odolného mobilního telefonu do přírody.

,,Vznik této soutěže byl spojen se snahou přiblížit veřejnosti konkrétní výsledky pozemkových úprav a to prostřednictvím realizovaných společných zařízení navržených v pozemkových úpravách a zároveň ocenit odbornou práci poboček krajských pozemkových úřadů, projektantů a realizačních týmů", vysvětluje poslání soutěžeústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.

Společná zařízení vytvořená v pozemkových úpravách mají velmi pozitivní přínos nejen pro zvýšení kvality životního prostředí, ale i kvality života na venkově. Nejčastěji se realizují polní cesty pro zpřístupnění krajiny a nově uspořádaných a scelených pozemků, vodohospodářská a protierozní opatření, která by měla zabránit nebo alespoň snížit výskyt povodní, předcházet erozi zemědělských pozemků a sloužit k zadržení vody v krajině a zvýšení druhové rozmanitosti území. Dalšími prvky sloužícími ke zvýšení ekologické stability je realizace zeleně formou např. biokoridorů, biocenter, remízků, solitérní zeleně apod.


Monika Machtová, tisková mluvčí SPÚ


soutěž

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí