zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Chorvatsko upravuje hospodaření s vodou, je to šance pro české vývozce

28.11.2014
Voda
Čištění odpadních vod
Chorvatsko upravuje hospodaření s vodou, je to šance pro české vývozce

Překvapením tedy jistě není ani skutečnost, že "turistický průmysl" patří k rozvojovým prioritám chorvatského hospodářství. Cestovní ruch, to jsou především lidé. A lidé potřebují vodu. A také ji znečišťují.

Chorvatsko je bezpochyby evropskou turistickou velmocí a mimořádně oblíbenou destinací pro letní dovolené. Není zřejmě moc obyvatel České republiky, kteří ještě nebyli u Jadranu. Kromě Čechů, kterých ročně přijede více než sedm set tisíc, mají Chorvatsko ve velké oblibě i Skandinávci a obyvatelé zemí bývalé Jugoslávie. Turistika však není jen moře, také chorvatské vnitrozemí skrývá mnohé dosud neobjevené poklady.

Překvapením tedy jistě není ani skutečnost, že "turistický průmysl" patří k rozvojovým prioritám chorvatského hospodářství. Cestovní ruch, to jsou především lidé. A lidé potřebují vodu. A také ji znečišťují.

REFORMA HOSPODAŘENÍ S VODOU

Období od vstupu Chorvatské republiky do Evropské unie k 1. červenci 2013 se samozřejmě projevilo i v oblasti zásobování vodou a zacházení s odpadními vodami. Přijetí, respektive příprava velkého počtu zákonných norem v sektoru hospodaření s vodou ve velké míře ovlivňuje zacházení s vodními zdroji, jejich využití, způsoby úpravy vody, její dopravu, distribuci a obchodování s ní.

Neméně důležitou problematiku představuje opačný konec řetězce, tedy odpadní vody. Současně s legislativními kroky probíhá v Chorvatsku komplexní reforma hospodaření s vodou na komunální úrovni. To s sebou nese řadu změn v dosavadním systému. Projevuje se to například v nutné konsolidaci vodohospodářských společností či v portfoliu činností, kterými se takové firmy mohou zabývat.

V Chorvatsku se v současné době připravuje či realizuje řada projektů s cílem co nejdříve přiblížit stav hospodaření s vodou a odpadními vodami na komunální úrovni standardům Evropské unie. Je zde snaha zlepšit současný stav, rekonstruovat a modernizovat stávající a budovat nové systémy zásobování vodou a struktury úpravy odpadních vod. To by mělo umožnit výraznější zvýšení počtu uživatelů veřejných sítí zásobování vodou (odvodem odpadních vod) a celkového standardu a komfortu obyvatel (a samozřejmě turistů). Nezanedbatelná je přitom vyšší míra ochrany podzemních i povrchových vod a životního prostředí jako celku.

Problematice hospodaření s vodou a odpadními vodami se soustavně a dlouhodobě věnují chorvatské ústřední orgány, jejich kompetentní instituce i zájmová oborová sdružení. Sdružení chorvatských vod a kanalizací ve spolupráci s Chorvatským svazem stavebních inženýrů (pod záštitou Ministerstva zemědělství Chorvatské republiky a státní firmy Chorvatské vody) každoročně organizují odborně-technicko-komerční konferenci Aktuální problematika zásobování vodou a odpadních vod.

Letošní, již třináctý ročník se konal v Cavtatu ve dnech 22.-26. října. Zúčastnilo se ho na 650 odborníků a 235 firem nejen z Chorvatska, ale i z dalších 19 evropských zemí. Konference je příležitostí zejména pro setkávání expertů z regionu západního Balkánu, nicméně stále rostoucí zájem projevují i zástupci zemí západní a střední Evropy.

Problematika hospodaření s vodou a odpadními vodami patří v bilaterálních ekonomických stycích České republiky s Chorvatskem k oborovým prioritám.

EKOLOGIE JAKO IMPULZ PRO EKONOMIKU

Česká republika je již tradičním účastníkem konference. Letos se na ní však poprvé podílela formou české oficiální účasti jako partnerská země a generální sponzor. Tomu odpovídala i výrazná prezentace českých firem a celková reklama české účasti. Díky spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Sdružení odpadních vod a kanalizací (SOVAK) zde vystoupilo 12 firem z oboru.

Česká republika usiluje o to, aby byla ochrana životního prostředí, jejíž nedílnou součástí je i hospodaření s vodou a odpadními vodami, vnímána jako efektivní způsob podpory ekonomického růstu a vývoje a aby byla důležitým výchozím bodem pro zlepšení ekonomické konkurenceschopnosti a vytvoření výhodné pozice do budoucnosti. Česko nabízí Chorvatsku například biologické čistírny odpadních vod a technologie pro malé vodní elektrárny.

Využití moderních technologií může oběma státům pomoci dosáhnout lepšího managementu záplav, které jsou bohužel v Česku i v Chorvatsku stále aktuálnější. Obě země mají s nimi a s likvidací jejich následků čerstvé zkušenosti. Konference se zúčastnil velvyslanec České republiky v Chorvatsku Martin Košatka a také diplomat zastupitelského úřadu České republiky v Záhřebu pro ekonomické záležitosti Bohuslav Zavadil. Oba pánové navštívili českou expozici a setkali se s představiteli českých vystavovatelů. Projednali s nimi možnosti spolupráce s velvyslanectvím při prosazování jejich vývozních zájmů v teritoriu.

ZAHRANIČNÍ KANCELÁŘ V ZÁHŘEBU

Činnost zahraniční kanceláře České agentury na podporu obchodu CzechTrade v Záhřebu se dlouhodobě soustřeďuje na tuto perspektivní oblast spolupráce českých a chorvatských subjektů. Vyhledává v této sféře příležitosti pro české firmy a podporuje jejich zapojení do projektů zejména na úrovni místních a regionálních samospráv.

I proto se na organizační přípravě české účasti na konferenci podílel také bývalý ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Záhřebu Robert Vindiš a jeho nástupce Zbyněk Peška, který byl na konferenci přítomen po celou dobu jejího trvání.

Zahraniční kancelář v Záhřebu bude v této praxi pokračovat i nadále a ráda českým podnikatelským subjektům poskytne podporu při vstupu na chorvatský trh a činnosti na něm.


Zbyněk Peška
ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Záhřebu
zbynek.peska@czechtrade.cz

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí