zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Povodí Odry zahájilo na Ostravici úpravu mezihrází

30.11.2014
Voda
Povodí Odry zahájilo na Ostravici úpravu mezihrází

Státní podnik Povodí Odry v těchto dnech zahájil stavební akci nazvanou ,,Ostravice, Frýdek-Místek - Staré Město, km 22,900-25,300 - údržba mezihrází". Práce realizuje firma Lesostavby Frýdek-Místek a. s., která zvítězila ve výběrovém řízení. Revitalizace se přitom týká pravého a levého břehu řeky Ostravice od zaústění odlehčovacího ramene z řeky Olešné po soutok Ostravice s Morávkou a dále pravého břehu řeky Morávky až po silniční most ve Starém Městě.

,,Celé zájmové území je v režimu ochrany životního prostředí Natura 2000, proto byl projekt připravován ve spolupráci se zástupci Agentury ochrany přírody. V rámci projektových prací bylo provedeno zaměření nánosů na bermách, což znamená v území od břehové hrany koryta po paty hrází, a také ve vlastním korytě toku," vysvětluje Ivana Musálková ze závodu 2 Frýdek-Místek státního podniku Povodí Odry s tím, že byla současně provedena i inventarizace zeleně, která mimo jiné řešila zdravotní stav dřevin a jejich bezpečnost.

Realizací stavební akce - odtěžením nánosů z berem, jejich vysvahováním a ohumusováním včetně částečného odstranění štěrkových lavic z koryta - bude docíleno obnovení kapacity průtočného profilu na deklarovanou ochranu území v intravilánu města proti stoleté vodě. V rámci stavby bude dále odstraněna vytipovaná zeleň, zejména přestárlé a nestabilní stromy, které budou nahrazeny novými stromy a keři vhodného druhového složení.

,,Stavba probíhá v hojně navštěvovaném území, proto je nutné strpět dočasné nepohodlí, dbát na vlastní bezpečnost a dodržovat ukázněnost v obvodu staveniště. Odměnou pro všechny pak bude bezpečný, kapacitní průtočný profil řeky v příjemném přírodním a kulturním prostředí," říká Ivana Musálková a poodkrývá skutečnost, že v roce 2015 na tuto stavbu ve Frýdku-Místku naváže připravovaná stavební akce nazvaná ,,Ostravice km 25,650 - rekonstrukce spádového stupně", tedy rekonstrukce ,,splavu" nad soutokem Ostravice s Morávkou, o níž vás budeme samozřejmě včas informovat.

Bližší informace:

Ing. Ivana Musálková, závod 2 Frýdek-Místek, státní podnik Povodí Odry

Tel.: 602 786 756, e-mail: Ivana.Musalkova@pod.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí