zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Varovné signály Civilní ochrany

06.01.2015
Havárie
Varovné signály Civilní ochrany

Varovné signály Civilní ochrany

(Informaci zpracoval Odbor obrany MMB dne 12. 11. 2001)

V souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, § 7, odst. 2, písm. f) rozhodl ministr vnitra změnit platnost varovných signálů CO, které jsou vyhlašovány prostřednictvím sirén. Jejich současný počet a rozdílný význam pro chování obyvatelstva v míru a za válečného stavu jsou pro vnímání obyvatelstva nepřijatelné. Proto od 1. listopadu 2001 rozhodl ministr vnitra zavést na území České republiky jeden varovný signál "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA"pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Současně tímto dnem se ukončuje platnost dosavadních varovných signálů.

Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 s. Signál může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.

Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu "Všeobecná výstraha", bude následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republiková, regionální a místní působnost) pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné události.

Dnem 1. listopadu 2001 se ukončuje platnost dosavadních varovných signálů:

Dosud vyhlašovaný signál "Požární poplach" zůstává v platnosti a slouží ke svolání jednotek požární ochrany.

Krizové stavy

Název

Zákon - norma

Vyhlašující orgán

Důvod

Území

Doba trvání

Stav nebezpečí

Zákon č. 240/2000 Sb., § 3 (o krizovém řízení)

Hejtman JmK

Jsou-li v případě živelní pohromy, ekolog. nebo prům. havárie nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, živ. prostředí nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a IZS.

*celý kraj

*část území kraje

nejvýše 30 dnů (prodloužení- souhlas vlády)

Nouzový stav

ÚZ č. 110/1998 Sb., čl. 5-6 (o bezpečnosti ČR)

Vláda ČR

(na návrh předsedy vlády)

V případě živelních pohrom, ekolog. nebo prům. havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost

*celý stát

*omezené území státu

nejdéle 30 dnů

Stav ohrožení státu

ÚZ č. 110/1998 Sb., čl. 7 (o bezpečnosti ČR)

Parlament ČR

(na návrh vlády)

Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy

*celý stát

*omezené území státu

není omezeno

Válečný stav

ÚZ č. 1/1993 Sb., čl. 43 (Ústava České republiky)

ÚZ č. 110/1998 Sb., čl. 7 (o bezpečnosti ČR)

Parlament ČR

Je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení

celý stát

není omezeno

Rozhodnutí o vyhlášení krizového stavu se zveřejní na úřední desce MMB, úředních deskách úřadů městských částí a vyhlášením veřejnými sdělovacími prostředky.

ZDROJ: brno.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí