zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Svážet bioodpad, nebo předcházet jeho vzniku?

15.12.2014
Bioodpady
Svážet bioodpad, nebo předcházet jeho vzniku?

Po počátečním okouzlení ze super-, hypermarketů, které nás od počátku devadesátých let minulého století doslova začaly zasypávat zbožím, dnes opět objevujeme hodnotu doma vypěstovaných potravin. S tím přichází také znovunalézání hodnoty kompostu.

Vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004 nám přinesl i nový termín >>bioodpad<<. Neustálé výměny kompetentních úředníků, dané také tím, že tzv. služební zákon nikdy nenabyl účinnosti (a nový zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, zatím čeká na to, jak Ústavní soud naloží s návrhem prezidenta ČR na zrušení některých ustanovení tohoto zákona), zapříčinily, že povinnost obcí řešit nakládání s bioodpady byla přijata až pod tlakem Evropské komise.

Od 1. ledna 2015 tedy vstupuje v platnost novela zákona o odpadech č. 229/2014, kde je v § 17 stanovena obcím povinnost zajistit místa pro ukládání bioodpadu. Důležitý nyní bude jeho výklad v připravované vyhlášce Ministerstva životního prostředí. Očekává se, že povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného komunálního odpadu bude splněna také v případě, že obec má na svém území zavedený systém komunitního kompostování, do něhož je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce. Obcím je tak dán jasný impuls zaměřit se na předcházení vzniku bioodpadů, neboť při komunitním kompostování se nenakládá s odpady.

Obecně platí, že nejlevnějším řešením odpadů je předcházení jejich vzniku. U bioodpadů to platí dvojnásob. V obcích, které se zaměří pouze na zavedení odděleného sběru bioodpadů, se může velmi snadno stát, že organické zbytky, jež byly doposud kompostovány na zahradách a pozemcích obyvatel, začnou plnit kontejnery na bioodpad. S tímto materiálem však již musí být dále nakládáno jako s odpadem, a dochází tak k enormnímu nárůstu objemu bioodpadu, ale i nákladů.

Pro obce je proto důležité soustředit se na podporu domácího a komunitního kompostování občanů, které by mělo vést ke snižování množství biologicky rozložitelné složky v SKO. Pro ukládání přebytků ze zahrad je pak důležité komunitní kompostování obce v souladu s §10 a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, kterým obec zároveň splní svou legislativní povinnost vyplývající z novely zákona č. 229/2014 Sb.

Pro podporu obcí a občanů při zavádění domácího a komunitního kompostování realizuje spolek Ekodomov ve spolupráci s firmou HBABio a dalšími partnery projekt Kompostuj.cz, do něhož se mohou obce zapojit zdarma. Hlavní myšlenkou projektu je ukázat, že kompostování je normální a jednoduché pro každého. Společně s partnery neříkáme, co by se mělo dělat, ale ukazujeme, co děláme. Ukažte to i vy, viz: www.kompostuj.cz.

AUTOR: TOMÁŠ HODEK

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí