zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Svážet bioodpad nebo předcházet jeho vzniku?

19.12.2014
Bioodpady
Urbánní ekologie
Svážet bioodpad nebo předcházet jeho vzniku?

Po čtvrt století budování tržní ekonomiky jsme se přiblížili prostředí, které je v západních zemích standardem již mnoho let...

Samozásobení bylo dříve samozřejmostí stejně jako kompostování. Vyrostla nová generace a přestali jsme být národem chalupářů. Po počátečním okouzlení super - hyper - markety, které nás doslova zasypaly zbožím, dnes znovu objevujeme hodnotu doma vypěstovaných potravin a s tím se nese i znovunalézání hodnoty kompostu.

Vstup ČR do EU v roce 2004 nám mimo jiné přinesl nový termín "BIOODPAD" a "Zákon o státní službě", který však díky legislativnímu mistrovství našich polit iků nenabyl nikdy platnosti. Neustálé výměny kompetentních úředníků zapříčinily, že povinnost obcí řešit nakládání s bioodpady byla přijata až pod tlakem Evropské komise. Od 1. ledna 2015 vstupuje v platnost novela zákona o odpadech č. 229/2014, kde je v § 17 stanovena obcím povinnost zajistit místa pro ukládání bioodpadu. Podobně 6. listopadu 2014 byl přijat nový zákon č.234/2014 Sb o státní službě, který již nabyl platnosti. Tyto dva zákony v oblasti bioodpadu ukončily 10 let tápání a nejistot, začínají vytvářet stabilní legislativní prostředí.

Důležitý je nyní výklad v připravované vyhlášce MŽP k výše zmiňované novele 229/2014 Sb. kde se očekává, že povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného komunálního odpadu bude splněna také v případě, že obec má na svém území zavedený systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce. Obcím je tak dán jasný impulz zaměřit se na předcházení vzniku bioodpadů, neboť při komunitním kompostování se nenakládá s odpady.

Obecně platí, že nejlevnějším řešením odpadů je předcházení jejich vzniku. U bioodpadů to platí dvojnásob. V obcích, které se zaměří pouze na zavedení odděleného sběru bioodpadů, se může velmi snadno stát, že organické zbytky, které byly doposud kompostovány na zahradách a pozemcích obyvatel, začnou plnit kontejnery na bioodpad. S tímto materiálem však již musí být dále nakládáno jako s odpadem a dochází tak k enormnímu nárůstu objemu bioodpadu, ale také nákladů.

Pro obce je proto důležité soustředit se na podporu domácího a komunitního kompostování občanů, které by mělo vést ke snižování množství bilogicky rozložitelné složky v SKO. Pro ukládání přebytků ze zahrad je pak důležité komunitní kompostování obce v souladu s §10a zákona 185/2001 Sb o odpadech, kterým obec zároveň splní svou legislativní povinnost vyplývající z novely 229/2014 Sb.

Pro podporu obcí a občanů při zavádění domácího a komunitního kompostování realizuje spolek Ekodomov ve spolupráci s firmou HBABio a dalšími partnery projekt "Kompostuj.cz", do kterého se mohou obce zdarma zapojit. Hlavní myšlenkou projektu je ukázat, že kompostování je normální a jednoduché pro každého. Společně s partnery neříkáme, co by se mělo dělat, ale ukazujeme, co děláme. Ukažte to i vy - www.kompostuj.cz.

Obecně závazné vyhlášky - příklady:

Město Valašské Klobouky (PDF, 741 kB)

Obec Jakubov u Moravských Budějovic (PDF, 183 kB)

Obec Pustá Polom (PDF, 970 kB)

Městys Stará Říše (PDF, 184 kB)

Související odkazy:

Vyhláška o způsobu třídění bioodpadu a kovů začne platit od 1. ledna 2015 - Ministerstvo životního prostředí


Tomáš Hodek

Manažer projektu Kompostuj.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí