zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změna integrovaného povolení

29.01.2015
EIA
IPPC
Změna integrovaného povolení

Není vyloučeno, aby "IPPC orgán" (krajský úřad) vyžadoval jako podklad pro své rozhodnutí výstup z procesu EIA...

Dotaz:
Rád bych se zeptal na podmínky pro řízení o změně integrovaného povolení.

Podali jsme žádost o změnu integrovaného povolení pro provoz chovu drůbeže. Žádáme o změnu vzhledem ke změně legislativních požadavků a vzhledem k tomu, že došlo k navýšení kapacity (bez stavebních úprav pouze změnou využití stávajícího prostoru při dodržení požadavků veterinárních předpisů). Při vydání původního IPPC se jednalo o stávající provoz a nebylo vyžadováno doložení posouzení EIA.

V současné době požaduje KÚ doložit k žádosti o změnu závěr zjišťovacího řízení EIA. Proto bych se rád zeptal, zda je to nutné a zda je tento požadavek vyžadován platnými předpisy.


Odpověď:

Ať už se jedná o podstatnou či nepodstatnou změnu IPPC povolení, de iure není vyloučeno, aby "IPPC orgán" (krajský úřad) vyžadoval jako podklad pro své rozhodnutí výstup z procesu EIA (zpravidla závěr zjišťovacího řízení, dále jen ,,ZZŘ"). U nepodstatné změny si lze tento požadavek obtížně představit. V každém případě rozhodující je to, zda v daném případě (zde zřejmě navýšení kapacity drůbežárny) změna naplní některý z bodů v příloze č. 1 k zákonu EIA. U navýšení kapacity drůbežárny skutečně může být vyžadováno provedení alespoň zjišťovacího řízení na základě § 4 odst. 1 písm. c) v kombinaci s přílohou č. 1 kategorie II bod 1.5 zákona EIA. Metodika k výkladu příslušného bodu je k dispozici zde: http://portal.cenia.cz/eiasea_docs/eia/legislativa/index.html

Zda je požadavek na doložení ZZŘ v konkrétním případě namístě nicméně nelze z dostupných informací posoudit. Bez dalšího však požadavek na doložení ZZŘ za nezákonný označit nelze, záleží ovšem na okolnostech daného případu (tzn. zda se jedná o významné zvýšení kapacity, zda zároveň (ne)dochází ke změně technologie, jaké jsou podmínky v území - blízkost zástavby atd.).

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí