zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Brno: Souvislou zeleň kolem historického centra obyvatelé postrádají

23.02.2015
Urbánní ekologie
Brno: Souvislou zeleň kolem historického centra obyvatelé postrádají

Již téměř století se diskutuje v Brně o území Trnitá. Jedná se o území jižně od historického centra až po hranice se čtvrtí Komárov. Na části tohoto území byla dříve zahradnictví, poté zcela zpustla a na většině tohoto území rostou náletové dřeviny a různé býlí, část území zaujímá autobazar a černé skládky.

Za celá dlouhá léta se nenašel investor či developer, který by se o toto území zajímal pro nějakou investiční výstavbu.

Městští urbanisté ve 20. letech minulého století přišli s teorií, že dnešní železniční trať s hlavním nádražím je největší překážkou k oživení tohoto území, a vymysleli, že je nutno nádraží přestěhovat a pak k novému přestěhovanému nádraží doroste nové centrum města. Proto bylo toto území nazváno Jižní centrum.

Na toto téma bylo již zpracováno mnoho a mnoho územních studií, které tento prostor urbanizovaly ve všech možných podobách, někdy zcela gigantických. Posléze se studie uskrovňovaly a ty poslední zaplnily území bytovou výstavbou, jakousi novou městskou čtvrtí, jejímž ústředním motivem bude bulvár.

Kladným motivem těchto studií bylo, že mezi staré historické centrum a novou městskou čtvrť vkládaly parkové plochy, které by měly být založeny na celé ploše dnešního železničního tělesa.

Největším problémem tohoto řešení se však stal samotný bulvár, který by byl jediným pojítkem s dnešní tramvajovou sítí a který kolmo kříží dnešní nejzatíženější tepnu, ulici Opuštěná.

Vytváří se tak dopravně přetížená oblast, sice určená k bydlení, ale prakticky neobyvatelná. Technicky je tato situace řešitelná jenom velmi komplikovaným zapuštěním ulice Opuštěné pod bulvár a velmi složitým dopravním řešením celé související oblasti.

Trnitá vystrkuje trny

Za celá ta léta se nedaří nádraží přestěhovat, i když se přestěhování stalo předmětem dvou vládních rozhodnutí i několika dalších rozhodnutí magistrátu. Dokonce byla stavba již dvakrát zahájena a poté zastavena. Brání se tomu nejen občané, ale i samotné území Trnitá vystrkuje své trny.

Nikdy se nepodařilo za celá ta desetiletí zpracovat takový územní plán, který by dokázal na toto území přilákat investory.

V současné době byly dokončeny srovnávací studie, zda nádraží v centru, nebo přestěhované, a budou pokračovat studie proveditelnosti, které mají znovu přinést rozhodnutí o poloze nádraží. Studie mají být dokončeny v roce 2016. Jestli přinesou rozhodnutí a zda a co se bude stavět, ještě dlouho nebudeme vědět.

Většina území Trnitá zůstává stále nevyužita. Již svým názvem Trnitá se nevhodným zásahům brání.

Bydlení a rekreace

Všechny městské části mají své parky, parčíky nebo přímo zelené zázemí za obytnými částmi. Brno-střed je však souvisle zastavěné území, kde zbylo trošku zeleně po starých hradbách kolem malého městského okruhu a kousek parku kolem Špilberku.

Souvislou zeleň kolem historického centra však jeho obyvatelé nesmírně postrádají. Proto je to také jeden z důvodů, proč se lidé z centra stěhují do okrajových částí, které mají svoje zelené zázemí. Centrálnímu území hrozí vylidnění.

Bez ohledu na to, zda nádraží zůstane v centru, nebo se bude stěhovat na území dnešního dolního nádraží, se stále nabízí velké nevyužité a vpodstatě nevyužitelné plochy přímo pro to, aby na nich byl založen park, který centru města tolik chybí. Nejen park, ale různé sportovní a rekreační aktivity či atrakce.

Dopravní řešení

Územím Trnitá prochází jedna z nejrušnějších komunikací, ulice Opuštěná, která bude silně dopravně zatížená, a to i tehdy, až se vybuduje velký městský okruh.

Každé kolmé křížení tohoto dopravního systému přináší nesmírné dopravní komplikace a potíže. Jediným možným kolmým křížením tohoto systému by bylo metro. To by umožnilo i jiné situování nádraží bez nepřekonatelných komplikací.

Řešením metra, zejména pro odstěhované nádraží, se pracovníci magistrátu již taktéž zabývají již dlouhá desetiletí. Protože pro město s počtem obyvatel do milionu je řešení nepřiměřené, nazvali metro diametrem.

Ten název také tuto otázku neřeší. Při posledním zahájení prací na srovnávácích studiích se nakonec všichni svorně dohodli, že metro (diametr) bude ze srovnávání vyloučeno. Z jednoho prostého důvodu. Metro odmítlo financovat jak město, tak kraj i stát. Čili metro není řešením. To můžeme klidně ponechat do dalšího staletí.

Při využití dnešních volných ploch pro park se nabízí jejich propojení nad rušnou Opuštěnou širokými pěšími lávkami se zelení, případně i s vyhlídkovou restaurací. S výhledem na Petrov i na mrakodrapy Jižního centra, které vzniklo u Heršpické ulice.

Obsluha MHD

Pokud by na území Trnitá vznikly parky, nesmírně se zjednoduší i dopravní obsluha celého tohoto území a nemusíme vnášet žádné kolmé dopravní směry.

Ze severní strany nám zcela postačí zastávka Nové sady. Pro jižní stranu lze zcela bez problémů vybudovat novou tramvajovou trať odbočením z uvažované tramvajové trati v Plotní podél dnešní nákladní trati až do Horních Heršpic a tím vytvořit základ urbanizace celého přilehlého území.

Střed tohoto území je obsloužen autobusy, které již dnes toto území obsluhují. Stačí jen vybudování zastávek pod pěší lávkou, spojující jednotlivé části parku.

Obsluha Jižního centra Heršpická bude zajištěna železnicí (zastávkou u ulice Bidláky), ve špičce v 6minutových intervalech, o víkendu ve 12minutových intervalech, s jízdní dobou Bidláky -hl. n. 2 až 3 minuty.

Územní plán

Ústředním tématem dnešního územního plánu je ,,bulvár", kterým měli lidé procházet kolem vznosných budov obklopených zelení. Toto téma bude splněno i v parkovém pojetí tohoto území.

Bulvár bude vytvořen širokou šestiřadou alejí s různými vodními prvky uprostřed, kterou budou lidé procházet kolem upravených zelených ploch s pohledem na katedrálu.

Uspořádání parku bude rovněž respektovat strukturu dnešního územního plánu, automobilové komunikace budou však proměněny v široké pěší promenády s možnostmi různých občerstvovacích či jiných kiosků.

Vlastnictví pozemků

Majitelé pozemků na území Trnitá zůstávají stále majiteli pozemků. Jakmile začne jakákoliv investiční činnost na tomto území, budou od nich pozemky vykupovány podle cenové mapy.

Území parků bude zřejmě vykupovat město Brno. Sice bude muset vložit značné prostředky do nákupu pozemků, ale mnohem víc ušetří na budování infrastruktury území, které nebude vyžadovat tak náročnou infrastrukturu jako obydlené území. Výsledkem bude úspora.

Pokud bude rozhodnuto, že území přece jen bude urbanizováno, bude to trvat dlouhá desetiletí, takže majitelé pozemků se svého předpokládaného výdělku ani nedožijí.

Možnosti přechodného využití pozemků

Přechodným využitím pozemků Jižního centra se v roce 2013 velmi podrobně zabývala architektonická kancelář Chybik+Kristof.

Kde je Velkův návrh?

Myšlenka centrálního parku není nová. Již při soutěži na Jižní centrum na počátku 90. let předvedl tento návrh architekt Velek. Přestože vzbudil mezi architekty velký zájem, nebyl v soutěži vůbec hodnocen. Bohužel se jej nepodařilo vypátrat ani v archivech Ústavu územního rozvoje, kde architekt Velek pracoval, ani v rodinných archivech.

Tehdejší návrh byl velmi pěkně a podrobně zpracován a mohl by být vodítkem při podrobnějším zpracování návrhu jižního centrálního parku.

ZDROJ: brno.cz, Josef Myslivec

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí