zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V Brně je v provozu 37 sběrných středisek. Využíváte je, nebo odkládáte objemný odpad k popelnicím?

01.04.2015
Odpady
V Brně je v provozu 37 sběrných středisek. Využíváte je, nebo odkládáte objemný odpad k popelnicím?

 Skoro 40 sběrných středisek je v provozu v Brně. Přesto je nemálo občanů, kteří to buď nevědí anebo jsou pohodlní. Jak si jinak vysvětlit, že téměř každý den lze najít u popelnic odložené sporáky, ledničky, kusy nábytku, elektrospotřebiče a jiný objemný odpad z domácností. Myslí si snad někdo, že se snad lednička nebo sporák odveze svozová společnost autem na komunální odpad? To si snad může představovat jen úplný technický ignorant...Takový odpad je nakonec bohužel nutno naložit odděleně a zase nakonec všichni zaplatíme ze společných peněz za nepořádek vytvořený několika pohodlnými sousedy.

Sběrná střediska odpadu jsou oplocené, zabezpečené prostory vybavené kontejnery pro sběr odpadů, které nepatří do běžných popelnic na směsný komunální odpad. Slouží občanům města Brna k ukládání těchto odpadů:

Slouží i jako místa zpětného odběru elektrozařízení.

Odpad lze odevzdat bezplatně. Zpoplatněn je jen odběr pneumatik a stavební suti bez příměsí, které můžete odevzdat pouze na těchto sběrných střediscích:

J. Faimonové, Jana Svobody, Košuličova, Mikulčická, Oblá, Páteřní, Plástky, Pod Kopcem, Sladovnická, Ukrajinská. Ceník naleznete zde.

PODMÍNKY PŘÍJMU ODPADU NA SBĚRNÉ STŘEDISKO ODPADU:

 • do sběrného střediska odpadu je povolen vjezd vozidla max. do 3,5 tuny
 • v areálu sběrného střediska odpadů dbejte pokynů pracovníka obsluhy střediska
 • odpady ukládejte do určených kontejnerů výhradně dle pokynů obsluhy střediska
 • obsluha střediska je povinna provést vizuální přejímku odevzdávaného odpadu, v případě podezření na nevhodnou skladbu odpadu je obsluha oprávněna nevhodný odpad nepřijmout
 • obsluha střediska má přísný zákaz manipulovat s odpadem ve Vašem autě
 • pokud není ve středisku volná kapacita kontejnerů k uložení odpadů, může obsluha střediska odmítnout odpady převzít a doporučí návštěvníkovi odvézt odpad na nejbližší vhodné středisko
 • přivážejte svůj odpad již vytříděný, případně jej dotřiďte v součinnosti s obsluhou střediska
 • objemný odpad předem upravte, aby se vešel do kontejneru (pořezané větve, skříně rozložené na desky, objemné izolace napěchované do pytlů apod.)
 • při předávání odpadu, který je zpoplatněn, je možné odpad uložit do kontejneru a až po dohodě s obsluhou střediska na ceně za odběr odpadu
 • v případě příjmu odpadu, který je zpoplatněn, musí obsluha střediska vydat účetní doklad opatřený razítkem s názvem statutárního města Brna, který obsahuje jméno a adresu fyzické osoby, katalogové číslo odpadu, druh odpadu, množství a celkovou cenu za uložené odpady
 • v celém prostoru sběrného střediska včetně vstupní brány je přísný zákaz kouření

V Brně je pro potřeby občanů v provozu celkem 37 sběrných středisek odpadu.

NEPOTŘEBNÉ POMÁHÁ POTŘEBNÝM

Drobné nepoškozené věci druhu hračky, porcelán, bižuterie, oblečení, obuv a další můžete předat zdarma také v nadačních obchodech. Více informací najdete na http://www.nadacniobchod.cz/.

Nadační obchody přijímají darem pěkné věci, které si rád koupí někdo druhý. Peníze z prodeje Nadace Veronica rozděluje na projekty ochrany a výsadby zeleně, obnovu přírodních zahrad u škol a školek a další ekologické, komunitní či kulturní projekty, zkvalitňující život v Brně.ZDROJ: www.sako.cz

OBSLUHUJEME SBĚRNÁ STŘEDISKA ODPADU

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí