zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nová technologie ozonizace podpoří recyklaci vody v oblasti rybochovu

20.04.2015
Voda
Nová technologie ozonizace podpoří recyklaci vody v oblasti rybochovu

Firma ASIO, spol. s r.o. vyvíjí ve spolupráci s evropskými partnery novou účinnou a bezpečnou ozonizační technologii pro čištění vod v odvětví rybochovu se zaměřením na recirkulační akvakulturní systémy (RAS).

Projekt byl zahájen za účelem vývoje této inovativní čistírenské technologie, která zajistí efektivní čištění recirkulovaných vod a navýšení produkce při zajištění nízkých provozních nákladů.

Postup a současný stav vývoje

Projekt RAZone, řešený v rámci 7. Rámcového programu, byl zahájen v prosinci 2012 a oficiálně ukončen v únoru 2015. Celková doba trvání projektu byla 27 měsíců a v současné době probíhají přípravy pro post-projektové poloprovozní ověřování technologie. Výstupem projektu je inovativní systém vnosu ozonu do vody vyvinutý pro RAS, který je řízený speciální kontrolní jednotkou. Jeho součástí je také flotační nádrž vyvinutá pro efektivní separaci jemných částic z vody i za vysokých průtoků, které jsou typické pro RAS.

projekt


unie

Obrázek 1: Prototyp technologie RAZone po integraci do systému RAS na Univerzitě v Liverpoolu

Provozovatelé sádek často navyšují hustotu populace ryba míru recirkulace vody v RAS, aby maximalizovali produkci chovného systému. To vede k akumulaci odpadních produktů a výkyvům dusíkatého znečištění a znečištění jemnými částicemi a rozpuštěnou organikou. Tyto zvýšené koncentrace polutantů mohou vést až k nárustunemocí ryb.

Ozon má mnoho výhod, které přispívají k zajištění vysoké kvality vody. Jeho aplikace v systémech RAS byla až dodnes spojena s vysokými provozními náklady, které byly způsobeny nevhodným vybavením a řízením dávkování ozonu do proudu vody. Často se stává, že až 2/3 ozonu jsou nevyužity kvůli špatnému dávkování a řízení což vede k významným finančním ztrátám a celkové neefektivnosti RAS, nemluvě o zdravotním nebezpečí pro chovnou populaci.

Výsledky testování technologie RAZone prokazují, že ozonizace RAS je lépe řízena a systém řízení významně ovlivňuje provozní náklady. RAZone také snižuje riziko nemocí v rybích sádkách, vede k navýšení produkce a podporuje dobré životní podmínky a prosperitu. Celý systém byl optimalizován na základě monitoringu kvality vody v RAS a potenciálních fyziologických vlivů na rybí populaci, která byla použita během testů.

Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské Unie v rámci FP7 řízené REA.

Partneři projektu

Zástupci malých a středních podniků:

Normex AS:koordinátor, Norsko

ASIO, spol s.r.o, Česká Republika

EdurPumpenfabrik, Německo

Statiflo International Ltd., Velká Británie

PrimozoneProduction AB, Švédsko

SalmarSetefisk AS, Norsko

AngleseyAquaculture Ltd., Velká Británie

Výzkumné instituce:

TeknologiskInstitutt AS, Norsko

Fraunhofer, Německo

TheUniversity of Liverpool, Velká Británie


Pro více informací kontaktujte:

Mr. Stig Johansen, Normex AS, email: stig@normex.no, Phone: +47 91708023

Jana Matysíková, ASIO, spol. s r.o., email: matysikova@asio.cz, Mobil: +420 702 098 105

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí