zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zvýšené hodnoty polychlorovaných bifenylů (PCB) v Labi, stav k 7. 9. 2015

15.09.2015
Voda
Šlendryján
Zvýšené hodnoty polychlorovaných bifenylů (PCB) v Labi, stav k 7. 9. 2015

Na začátku července 2015 byla Povodím Labe zveřejněna tisková zpráva o zvýšených koncentracích polychlorovaných bifenylů (PCB) naměřených v sedimentovatelných plaveninách na měřící stanici Děčín v Dobkovicích viz www.crsusti.cz. V souvislosti s tím byla Povodím Labe zjištěna zvýšená koncentrace PCB také v povrchových vodách zejména v květnu 2015 ve Velkém Březně, dále v červnu 2015 v Dobkovicích a mírně v květnu v profilu Hřensko - Schmilka levý břeh. V profilu Hřensko - Schmilka byla dle německé strany zjištěna zvýšená koncentrace i v červnu 2015. Prostřednictvím Ministerstva životního prostředí byla ČIŽP požádána o prověření příčin zvýšených hodnot PCB s tím, že potenciální zdroj kontaminace by měl ležet v aglomeraci Ústí nad Labem.

V sedimentovatelných plaveninách je obvyklá koncentrace sumy PCB desítky až stovky ug/kg sušiny. Podle Povodí Labe byla v sedimentovatelných plaveninách zjištěna nejvyšší koncentrace cca 3700 ug/kg sušiny.

Inspektoři ČIŽP odebrali v rámci šetření šest vzorků sedimentů z toku Labe v úseku Ústí nad Labem - Střekov až Valtířov, tři vzorky sedimentů z jejího přítoku Bíliny v Ústí nad Labem a také pět vzorků kalů z vytipovaných čistíren odpadních vod v aglomeraci Ústí nad Labem.

Zvýšené hodnoty PCB byly naměřeny ve dvou vzorcích sedimentů (usazenin), nikoli ve vodě. Odběry vzorků sedimentů probíhají od poloviny července. Nejvyšší koncentraci inspektoři ČIŽP zjistili v blízkosti pravého břehu toku Labe v Ústí nad Labem. Koncentrace PCB 138 byla naměřena 450 ug/kg suš., PCB 153 byla naměřena 560 ug/kg suš. a PCB 180 byla naměřena 650 ug/kg suš.

Příčinu zvýšených hodnot PCB se zatím určit nepodařilo. V současnosti ČIŽP prověřuje několik možných verzí, jak mohlo ke znečištění dojít. Faktorů a příčin, které ovlivňují zvýšené koncentrace, může být celá řada a jsou předmětem šetření. V posledních výsledcích rozborů PCB v sedimentovatelných plaveninách byl zaznamenán pokles na úroveň srovnatelnou s dubnovým vzorkem, nicméně oproti běžné úrovni jsou nálezy stále zvýšené. PCB v povrchové vodě se pohybuje pod mezí stanovitelnosti. Z této skutečnosti lze dedukovat, že znečištění není kontinuální. Inspekce vynakládá veškeré úsilí a nemalé prostředky (odběry vzorků, rozbory atp.), aby zjistila příčiny této epizody.

Vzhledem k tomu, že zjištění ČIŽP mohou vést k sankčnímu řízení, nelze uvádět všechny varianty a hypotézy o příčinách zvýšených hodnot PCB, kterými se ČIŽP zabývá. Jakmile budou v případu známy nové skutečnosti, bude ČIŽP aktualizovat toto prohlášení.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí