zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Elektrobus HP Škoda Perun

23.09.2015
Ekologická auta
Elektrobus HP Škoda Perun

Elektrobus s rychlonabíjecí stanicí ŠKODA Ultra Fast Charger.

Elektrobus Škoda PERUN HP (High Power) je pokrokový dvanáctimetrový elektrobus osazený baterií využívající nejmodernější poznatky na poli nanotechnologie. Díky takto upraveným článkům lze vozidlo s pomocí plně automatické rychlonabíjecí infrastrukturyŠKODA Ultra Fast Charger (UFC) nabít během 5-8 minut! Elektrobusem PERUN HP tak Škoda míří na zákazníky, kteří nechtějí plýtvat časem na samostatné nabíjení vozidla mimo linku a místo toho cílí na průběžné dobíjení na zastávkách během nástupu/výstupu cestujících, nebo během obrátek na konečných stanicích. Daň za schopnost nabíjet se v řádech minut spočívá v nízké kapacitě článků - PERUN HP ujede na jedno nabití okolo 30 km a rychlonabíjení je tak nutností. Avšak díky rychlému zotavení baterií, navíc během běžných úkonů na lince, může tento elektrobus docílit v závěru vyšších denních nájezdů, než je tomu v případě vozidel s bateriemi s vysokým nájezdem na jedno nabití. A to bez dopadu na kvalitu a ekologii přepravy cestujících, neboť energie pro elektrické vytápění/klimatizování prostoru řidiče a v salonu cestujících je díky rychlonabíjení vždy rychle připravena. Na závěr, díky nižší váze baterie v porovnání s modelem PERUN HE se kapacita cestujících navýšila o 3, PERUN HP tak nabízí 58 míst ke stání a 27 k sezení.

Zvýšenou efektivitu oproti modelu PERUN HE zajišťuje i využití klimatizační jednotky s tepelným čerpadlem, která umožňuje převést odpadní teplo z vodního chlazení bateriových skříní na chladný vzduch přiváděný do salonu cestujících.

Elektrobus Škoda PERUN HP je vrcholovým řešením pro pokrokové zákazníky, kteří se nebojí jít s dobou. Společně s plně automatizovaným rychlonabíječem ŠKODA UFC představují robustní alternativu pro náročné městské linky, přičemž nezapomínají na praktičnost a univerzálnost do budoucna - podobně jako v případě elektrobusu ŠKODA PERUN HE lze tento elektrobus dobít běžnou nabíjecí pistolí všude tam, kde již používají rychlonabíječky pro osobní vozidla (BMW i3/i8, VW GOLF EV, atp.) splňující euro-americký automotive standart COMBO II (CSS).

Electrobus with the fast-charging station ŠKODA Ultra Fast Charger.

The electric bus Škoda HP (High Power) Perun is an advanced twelve-metre bus equipped with batteries utilizing the most advanced knowledge in the field of nanotechnology. Due to such design of the battery cells, the vehicle can be charged in 5-8 minutes by means of a fully automated fast-charging infrastructure ŠKODA Ultra Fast Charger (UFC)! The electrobus PERUN HP Škoda is targeted at customers, who do not want to waste time on separate charging of the vehicle outside of the line, and instead, they want continuous charging on stops during boarding/exiting of passengers, or during turns at the end stations. The price to pay for the ability to charge the vehicle within minutes is the low capacity of the battery cells - HP PERUN can travel about 30 km per single charge and so fast-charging is a necessity. However, due to the rapid recovery of batteries, and moreover, during normal operations on the line, this electric bus can achieve longer daily ranges than in the case of a long range per single charge, namely with no impact on quality and ecology of the transport of passengers, as energy for electric heating/air-conditioning of the driver's space and of the passengers' saloon is always fast prepared due to fast charging. Finally, thanks to the lower battery weight compared with the model PERUN HE, the passenger capacity has increased by 3, so PERUN HP offers 27 seats and standing room for 58 persons. An increased efficiency in comparison with the model PERUN HE is also ensured by the use of the air conditioning unit with a heat pump, which enables conversion of waste heat from water cooling of battery cases to cold air led into the passenger saloon.

The electric bus ŠKODA PERUN HP is a top innovative solution for customers, who are not afraid to go with the times. Together with the fully automated fast charger ŠKODA UFC, they represent a robust alternative for demanding urban lines, and they do not forget practicality and versatility for the future - like in the case of the electric bus ŠKODA PERUN HE, this electric bus can be recharged by means of the common charging gun anywhere, where they already use fast chargers for passenger cars (BMW i3 / i8, VW Golf EV, etc.), which meet Euro-American automotive standard COMBO II (CSS).

Více a foto na (More and photo available on): skoda.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí