zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

20 nejčastějších dotazů k energetickým auditům a ISO 50001 (1-5)

06.10.2015
Energie
EMS
Firemní ekologie
20 nejčastějších dotazů k energetickým auditům a ISO 50001 (1-5)

Seriál FAQ k povinnostem, které platí už za 2 měsíce a mohou se týkat i Vás... Je tedy za minutu 12...

Již od 5. 12. 2015 musí velcí podnikatelé (nad 250 zaměstnanců) splnit novou povinnost danou novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií: zpracovat pro energetické hospodářství energetický audit a to opakovaně každé 4 roky. Alternativně lze tuto povinnost naplnit implementací a certifikaci Systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001 resp. Systému environmentálního managementu podle ISO14001.

  1. Kdo je povinnou osobou?

Za velký podnik se budou považovat podniky, které nesplní kritéria pro střední podniky, tzn. podniky, které mají počet zaměstnanců vyšší než 250 osob a dále všechny podniky, které přesáhnou současně obě dvě finanční kritéria, tzn. podniky s obratem vyšším než 50 milionů eur a současně s bilanční sumou roční rozvahy vyšší než 43 milionů eur. V tomto případě pak nemusí být ani podmínky splněny kumulativně tzn., stačí pouze přesáhnout počet zaměstnanců a podnik již nebude moci být zařazen do kategorie středních podniků.

Celkem cca 2 150 velkých firem tato kritéria přesáhne a mezi ně určitě budou patřit velké výrobní firmy, obchodní řetězce, potravinářské koncerny.

Definice malého a středního podnikatele je upravena Doporučením 2003/361/ES. Srozumitelné vysvětlení například zde http://www.czechinvest.org/definice-msp .

  1. Naše skupina má více firem, každá samostatně nenaplňuje definici velkého podniku. Takže nemáme povinnost energetického auditu, že?

Jak kdy... Při posuzování statutu MSP je nutné posoudit i vztah k propojeným podnikům. Při výpočtech záleží na výši vlastnického podílu. Detailní informace včetně šesti příkladů zde http://www.czechinvest.org/data/files/definice-msp-vazby-297.pdf. Nutno posuzovat seskupení firem v rámci celé EU.

  1. Musíme mít energetický audit i na pronajaté prostory?

Vzhledem k tomu, že povinnost se týká užívaných nebo vlastněných energetických hospodářství (dále jen ,,EH"), pronajatá budova je považována za užívané EH a povinnost se na ni vztahuje.

Z pohledu energetického hospodářství mohou nastat 3 následující případy:

a) vlastník EH není malým nebo středním podnikatelem a pronajímá EH podnikateli, který je malý nebo středním, poté se povinnost vztahuje na vlastníka;

b) vlastník EH je malým nebo středním podnikatelem a nájemce jím není. Povinnost se v takovém případě vztahuje na uživatele - nájemce EH;

c) oba dva subjekty, vlastník i nájemce, nejsou malými nebo středními podnikateli a tudíž se povinnost vztahuje na oba dva a je pouze na dohodě mezi těmito stranami, jak tuto povinnost naplní;

V případě však, že si pronajímáte pouze části budov, nejedná se z legislativního pohledu o energetické hospodářství, neboť EH je soubor technických zařízení a budov sloužících k nakládání s energií /... toto je sporný výklad SEI/.

  1. Jak povinnost splnit?

§9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií říká: ,,Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií (ČSN EN ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií) nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu), který zahrnuje energetický audit."

Prakticky to tedy znamená se rozhodnout, kterou z 3 možných cest se vydat:

1. Energetický audit každé 4 roky;

2. Certifikace podle ISO 50001 (zde není nutné zpracovat energetický audit);

3. Certifikace podle ISO 14001 (zde je nutné zpracovat energetický audit, ale již není nutné opakovat energeticky audit každé čtyři roky).

Pokračování (5-10) příště...

Autor: Jakub KEJVAL
Kontakt:

logo
Miroslava Jůnová
Marketing Manager
Czech Republic & Slovakia

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Olbrachtova 1, CZ-140 02 Praha 4
Tel.: +420 210 088 211, Mob.: +420 731 611 603
miroslava.junova@cz.bureauveritas.com
www.bureauveritas.cz
www.bureauveritas.sk

Move Forward with Confidence

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí