zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

20 nejčastějších dotazů k energetickým auditům a ISO 50001 (16-20)

26.10.2015
Energie
EMS
Firemní ekologie
20 nejčastějších dotazů k energetickým auditům a ISO 50001 (16-20)

Seriál FAQ k povinnostem, které platí už za měsíc a mohou se týkat i Vás... Je tedy za minutu 12...

Z minula - otázky

 1. Kdo je povinnou osobou?
 2. Naše skupina má více firem, každá samostatně nenaplňuje definici velkého podniku. Takže nemáme povinnost energetického auditu, že?
 3. Musíme mít energetický audit i na pronajaté prostory?
 4. Jak povinnost splnit?
 5. Energetický audit či ISO?

naleznete zde.

otázky

 1. Je zákon o hospodaření s energií tzv. energetický zákon?
 2. Energetický audit či energetický posudek?
 3. Jaké budou náklady a přínosy pro firmy?
 4. Do kdy musí podniky povinnost splnit a co hrozí, když ji nesplní?
 5. Prosím o upřesnění, na základě jakého předpisu je možné použít audit ne starší 3 let a následný audit provést až v roce 2019.

naleznete zde.

otázky

 1. Nemůžeme se jako velká firma vyvléct z povinnosti energetických auditů podle odst. 5) v § 9 zákona o hospodaření energií? Nemáte k tomuto nějaký výklad, resp. nějaký komentář, zda se toto na nás může vztahovat, případně jak se prokazuje splnění požadavků?
 2. Opravdu musíme stihnout termín do 5. prosince 2015?
 3. Kdo může provádět energetické audity?
 4. Podle jakého předpisu energetický audit probíhá?
 5. Kdo může implementovat ISO 50001?

naleznete zde.


 1. Kdo je oprávněn udělovat certifikáty ISO 50001?

Certifikáty ISO 50001 může udělovat akreditovaný certifikační orgán. BUREAU VERITAS je lídrem v certifikaci energetického managementu v ČR i v Evropě s proškolenými a zkušenými auditory.

Mezi první klienty s certifikátem ISO 50001 od BUREAU VERITAS patří například Veolia Energie ČR, a.s., Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Daikin Industries Czech Republic s.r.o., OP papírna, s.r.o., Nestlé Slovensko, s.r.o.

 1. Jak vypadá schéma certifikace podle ISO 50001?

50 001

 1. Které informace potřebujete, abyste nám dali nabídku na energetické audity či ISO 50001?

Minimálně potřebujeme tyto 3 údaje: počet zaměstnanců, počet budov a roční spotřeba v MWh.

 1. Dostaneme dotace na povinné energetické audity?

Pokud jste velký podnik a jde o povinný energetický audit, tak NE!

Míra podpory na ekologické studie (včetně energetických auditů), dle čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014. Maximální absolutní výše podpory na studie činí 350 000 Kč:

o malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 70 % ze způsobilých výdajů,

o střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 60 % ze způsobilých výdajů,

o velký podnik (nad 250 zaměstnanců) - 50 % ze způsobilých výdajů.

Článek 49 nařízení EK (Podpora na ekologické studie) však v bodě 5. Vylučuje podporu velkým podnikům: ,,Podpora se nesmí poskytnout velkým podnikům na energetické audity prováděné podle čl. 8 odst. 4 směrnice 2012/27/EU s výjimkou případů, kdy se audit provádí vedle povinného energetického auditu podle uvedené směrnice."

 1. A je alespoň nějaká dotace pro velké firmy na energetický posudek?

ANO! V rámci operačního programu OPPIK je proplacen (do určité výše a pouze daný podíl ceny dle velikosti podniku) pouze energetický posudek, který se zpracovává výhradně pro potřeby realizace zamýšleného projektu. Energetický posudek se realizuje na základě zákona č. 406/2000 Sb., ale musí dodržet podobu, která je uvedena v příloze číslo 8 operačního programu OPPIK.

Autor: Jakub KEJVAL

Kontakt:

logo
Miroslava Jůnová
Marketing Manager
Czech Republic & Slovakia

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Olbrachtova 1, CZ-140 02 Praha 4
Tel.: +420 210 088 211, Mob.: +420 731 611 603
miroslava.junova@cz.bureauveritas.com
www.bureauveritas.cz
www.bureauveritas.sk

Move Forward with Confidence

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí