zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ECHA oznámila překlad aktualizované verze Úvodních pokynů k nařízení CLP

13.10.2015
Chemické látky
ECHA oznámila překlad aktualizované verze Úvodních pokynů k nařízení CLP

Aktualizovaná verze (2.1) Úvodních pokynů k nařízení CLP byla přeložena do 22 jazyků členských států EU a je dostupná na webových stránkách ECHA.

Aktualizované Úvodní pokyny k nařízení CLP (verze 2.0 a 2.1) byly zveřejněny v červenci a srpnu 2015. Pokyny specificky zohledňují úplné vstoupení v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) od 1. června 2015 a ukončení přechodného období pro označování směsí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (tzv. DPD směrnice o nebezpečných přípravcích) a klasifikaci jejich komponent podle směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (tzv. DSD směrnice o nebezpečných látkách). Dále aktualizace pokynů zahrnuje úpravy některých kapitol a zpřesnění textu.

Cílem aktualizace Úvodních pokynů je poskytnout přehled o povinnostech podle nařízení CLP, zejména po skončení přechodných období pro klasifikaci, označování a balení z předchozích právních předpisů. Pokud jde o podrobnější pokyny ke klasifikaci a označování v souladu s kritérii CLP a další informace o obecných aspektech týkajících se všech tříd nebezpečnosti, doporučuje se nahlédnout přímo do právního textu nařízení CLP, včetně jeho příloh, a také do podrobnějších pokynů, jež jsou uvedeny v Pokynech k uplatňování kritérií CLP a Pokynech pro označování a balení v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 a které lze nalézt na webových stránkách ECHA v sekci Podpora.

Další informace

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí