zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie

12.11.2015
Energie
Legislativa
Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie

Energetický regulační úřad stanoví podle § 53 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie..

Citace: 296/2015 Sb. Částka: 124/2015 Sb.
Na straně (od-do): 3882-3886 Rozeslána dne: 9. listopadu 2015
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Energetický regulační úřad
Datum přijetí: 26. října 2015 Datum účinnosti od: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:


Vydáno na základě: 165/2012 Sb. Předpis mění: 347/2012 Sb.; 350/2013 Sb.

296


VYHLÁŠKA


ze dne 26. října 2015


o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny
a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla
z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)


Energetický regulační úřad stanoví podle § 53 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., k provedení § 7 odst. 3, § 12 odst. 1 písm. a), § 26 odst. 4 a § 27 odst. 9:§ 1


Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví technicko-ekonomické parametry pro stanovení výkupních cen jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a pro stanovení zelených bonusů na teplo z obnovitelných zdrojů pro výrobny tepla uvedené v § 24 odst. 4 zákona o podporovaných zdrojích energie (dále jen "výrobna tepla z bioplynu"), dobu životnosti výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (dále jen "výrobna elektřiny") a dobu životnosti výroben tepla z bioplynu.§ 2


Technicko-ekonomické parametry a doba životnosti

(1) Technicko-ekonomické parametry pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů, jejichž splnění je předpokladem pro dosažení patnáctileté doby prosté návratnosti investic při podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů výkupními cenami nebo při podpoře výroben tepla z bioplynu zeleným bonusem na teplo, jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

(2) Doba životnosti výroben elektřiny a doba životnosti výroben tepla z bioplynu je stanovena v příloze k této vyhlášce.§ 3


Přechodné ustanovení

Pro výrobny elektřiny uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použijí technicko-ekonomické parametry a doba životnosti podle vyhlášky č. 347/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.§ 4


Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:


1. Vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů.


2. Vyhláška č. 350/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů.§ 5


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.Příloha k vyhlášce č. 296/2015 Sb.(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí