zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Zákon o odpadech po novelách prováděcích předpisů

23.11.2015
Odpady
Firemní ekologie
Pozvánka na seminář Zákon o odpadech po novelách prováděcích předpisů

Účastníci semináře získají informace o základních povinnostech vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., a zejména pak ze změn přijatých v roce 2015 a platných od roku 2016.

Vážení přátelé,

V srpnu byla přijata zákonem č. 223/2015 Sb. podstatná aktualizace zákona o odpadech, která se dotkne všech osob nakládajících s odpady, zejména původců a oprávněných osob. Nově významně mění například podmínky přepravy nebezpečných odpadů, zpracování a obsahu plánů odpadového hospodářství, kódy pro označování nebezpečných vlastností odpadů, označování shromažďovacích prostředků na nebezpečné odpady, změny v oblasti zpětného odběru vybraných výrobků a stanoví nové povinnosti oprávněným osobám.

V současné době jsou konečně připraveny prováděcí předpisy k přijaté novele zákona - novela vyhlášky 383/2001 Sb. (prováděcí vyhláška k zákonu o odpadech), vyhlášky 381/2015 Sb. /katalog odpadů), vyhlášky 294/2005 Sb. (ukládání odpadů na skládky a povrch terénu).

Novely prováděcích předpisů upravují nové značení obalů a shromažďovacích prostředků nebezpečného odpadu, nový obsah Identifikačního listu nebezpečného odpadu, Ohlašování přepravy nebezpečného odpadu, způsob vedení průběžné evidence i ohlašování produkce a nakládání s odpady.

Nabízený seminář se bude věnovat především právě změnám v nakládání s odpady na úrovni podnikové praxe a dopadem novel na podniky. Obsah se zaměří především na:

? novou úpravu povinností původců odpadů a ostatních osob v nakládání s odpady;

? změny prováděcích předpisů k zákonu o odpadech;

? označování a balení odpadů;

? změny v povolování a dokumentování nakládání s nebezpečnými odpady;

? změny v hodnocení a zařazování nebezpečných odpadů;

? změny v evidenci a ohlašování odpadů;

? změny v elektronické evidenci při přepravě nebezpečných odpadů;

? povolování zařízení k nakládání s odpady;

? změny v plánování v odpadovém hospodářství.

Prostor bude věnován i návaznostem na stávající složkové právní povinnosti (zákon o vodách, zák. o ovzduší, ekologické újmě ap.).

Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci.

lektor semináře:

Ing. Josef Marek, ředitel Pražského ekologického centra, environmentální poradce, odpadový hospodář


PROGRAM SEMINÁŘE

Zákon o odpadech po novelÁCH PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISů

10. prosince 2015 - čtvrtek - Praha 6, Lužná 2a

08.45 - 09.00 Registrace účastníků

09.00 - 12.15 Přednášky - požadavky zákona a prováděcích předpisů po novelách z roku 2015;

12.30 - 14.00 Přednášky - změny v podnikové praxi, dotazy účastníků, diskuse, závěr.

Účastníci semináře získají informace o základních povinnostech vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., a zejména pak ze změn přijatých v roce 2015 a platných od roku 2016. Bude probrán zejména dopad novel na podnikovou praxi v nakládání s odpady.

Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 nejpozději do 8. prosince 2015.

Cena semináře:

Vložné za 1 osobu: ................ 2.250,- Kč. Cena je stanovena jako smluvní.

Místo konání:

Prostory v objektu firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a, 1. patro.

Doprava: metro trasa A, stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky nebo autobusem 142 (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower). GPS souřadnice: 50°6'4.35"N, 14°20'36.794"E.

Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťo­váno. Na základě požadavku účastníka je možné zajis­tit rezervaci hotelového ubytování poblíž místa konání akce.

Pořadatel:

Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. a fax: 220 105 215, mobil: 737 738 433,

e-mail: marek-proeko@volny.cz, www.marek-proeko.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí