zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Galerie udržitelného rozvoje: ukázkové postupy i nové výzvy v praxi obcí na Konferenci Zdravých měst

08.12.2015
Urbánní ekologie
Galerie udržitelného rozvoje: ukázkové postupy i nové výzvy v praxi obcí na Konferenci Zdravých měst

Za účasti mnoha vzácných hostů a více než 170 zájemců o témata spojená s udržitelným rozvojem obcí proběhla v Kaiserštejnském paláci v Praze na Malé Straně konference Národní sítě Zdravých měst ČR. Akce nejenže ukázala ta ,,neudržitelnější" certifikovaná místa v Česku, ale nabídla řadu inovací a inspirací z praxe měst a regionů na témata související s kvalitou úřadů, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením či s mezinárodní spoluprací. Dvoudenní akce současně připomněla výročí 70 let OSN.

22. Konference Národní sítě Zdravých měst (NSZM) proběhla ve spolupráci s Radou vlády pro udržitelný rozvoj, kterou reprezentovala její tajemnice Anna Kárníková. Na tématech akce se velkou měrou podílelo Ministerstvo životního prostředí a řada dalších resortů a renomovaných institucí. Svá úvodní slova přednesli zástupci národních partnerů NSZM i představitelé vybraných mezinárodních organizací v České republice - Organizace spojených národů (OSN) a Světové zdravotní organizace (WHO). Alena Šteflová, ředitelka české Kanceláře WHO v Praze, zdůraznila, že NSZM unikátním způsobem naplňuje jeden z nejúspěšnějších a nejvýznamnějších komunitních programů WHO, zejména díky šíři realizovaných aktivit, vzájemnému síťovému propojení a metodické pomoci, kterou svým členům poskytuje. Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN v Praze zmínil právě probíhající klimatickou konferenci v Paříži a ocenil ideové propojení vize asociace a jejích členů s globálním stavem světové společnosti. Zahajovací blok konference, kterou navštívilo více než 170 hostů, zakončili uvítáním účastníků předseda NSZM Petr Hermann a ředitel asociace Petr Švec, který rovněž představil nový webový portál NSZM s názvem Galerie udržitelného rozvoje (www.galerie.udrzitelne-mesto.cz). Portál i samotná konference byly podpořeny z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Následná dopolední panelová diskuse byla současně národní přehlídkou měst a obcí, které patří k ,,nejudržitelnějším" v Česku a v oficiálním žebříčku naplňují nejvyšší certifikované příčky mezinárodní metody kvality místní Agenda 21 (MA21). Zástupci Zdravých měst Chrudim, Litoměřice, Vsetín, Kopřivnice a obce Křižánky potvrdili opětovně své kvality. Jejich zástupci představili osvědčené postupy, ale zmínili i výzvy, které před nimi stojí. Otevřenost úřadu, plánování s občany, udržitelné finanční řízení, strategické plánování, obnovitelné zdroje a úspory, udržitelná mobilita, inovace a zajímavá technologická řešení, osvětové akce k podpoře zdraví, zapojení mládeže a dětí, globální odpovědnost a mnohé další, to vše bylo tématem živé panelové diskuze. Zástupci Zdravého města Litoměřice, které teprve jako druhé město v ČR vedle Chrudimi, dosáhlo nejvyšší kategorie A Kritérií MA21, představili postup výběru projektů z hlediska jejich dopadů na udržitelný rozvoj, tj. na ekonomickou, sociální a environmentální dimenzi. Litoměřický starosta Ladislav Chlupáč zdůraznil význam spolupráce celého úřadu, pokud se má město rozvíjet kvalitně, a zejména pak nezbytnost otevřené diskuse s občany a dlouhodobost snahy města získat vzájemnou důvěru a podporu svých hlavních partnerů - neziskovek, škol, podnikatelů i samotných občanů.

V odpoledním bloku s názvem Galerie udržitelného rozvoje byly představeny další inspirace z regionů, městských částí Prahy i středně velkých měst. Možnosti toho, jak zapojovat obce v kraji a jak je finančně podporovat, nabídly kraje Vysočina a Kraj Moravskoslezský. Mikroregion Drahanská vrchovina zmínil úzkou spolupráci se školami při organizaci řady osvětových kampaní a Jihomoravský kraj zase inspirace z oblasti společenské odpovědnosti a propojení různých metod řízení kvality úřadu. Z městských částí se představila Praha 8, Praha 14 a Praha 20. Zástupci Prahy 8, která se stala nejnovějším členem NSZM, představili aktuálně probíhající postup vzniku strategického plánu způsobem, kde je akcentováno zapojení veřejnosti. Z měst jmenujme Jihlavu, Mladou Boleslav či Prachatice, které přinesli řadu inspirací v tématech jako je například systémové plánování pro zdraví, spolupráce s velkými zaměstnavateli, podpora sportovních aktivit napříč generacemi či aktivizace seniorů ve městě. Prezentující v bohaté panelové diskusi ukázali, co se jim podařilo v roce 2015 a jaké výzvy před nimi teď leží.

Na konferenci plynule navázala slavnostní část večera, kde zástupci Zdravých měst Chrudim, Litoměřice, Vsetín, Kopřivnice a Zdravé obce Křižánky převzali za své úspěchy a za dosažení nejvyšších příček MA21 zasloužená ocenění. Gratulaci, diplom a malou pozornost obdrželi zástupci jmenovaných míst z rukou Marie Petrové, předsedkyně Pracovní skupiny pro MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj a ředitele Národní sítě Zdravých měst Petra Švece.

Doprovodným programem konference byla putovní výstava "Má vlast cestami proměn", která přináší svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině. Tuto výstavu uspořádala Asociace Entente Florale CZ - Souznění o.s.

Druhý den konference navázal dvěma paralelními konzultacemi pro všechny zájemce. První z nich byla věnována tématům možností rozvoje programů MA21 a Zdravé město v praxi té či oné obce, druhá konzultace zase aktuálním informacím k výzvám z Operačního programu Zaměstnanost. Poslední jmenovaný seminář proběhl pod zkušeným vedením zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Lenky Kaucké a Jiřího Procházky.

Více informací k akci naleznete na www.ZdravaMesta.cz/konference2015. Na této adrese budou zveřejněny také fotografie

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí