zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

České firmy mají možnost zapojit se do klimatické akce

21.01.2016
Firemní ekologie
Klimatické změny
České firmy mají možnost zapojit se do klimatické akce

České podniky evidentně zaostávají v úsilí k ochraně klimatu. Změnit by to mohl nový český podpůrný program evidence a snižování uhlíkových emisí.

Sledování a snižování emisí skleníkových plynů je v současnosti podstatným tématem pro tisíce zahraničních firem, včetně významných nadnárodních společností. V Česku však zatím jen zlomek podniků cílevědomě sleduje, či dokonce snižuje, dopad svých aktivit na klima. Nyní by to také v souvislosti s probíhající globální klimatickou konferencí v Paříži COP21 (od 30.listopadu do11.prosince2015) mohl pomoci změnit nový tuzemský program, podporující aktivní zapojení podniků v ČR do ochrany klimatu.

Adaptace na klimatickou změnu je také cílem světového byznysu

Snižování emisí skleníkových plynů již dlouho není jen abstraktní závazek v mezinárodních smlouvách, ale také významné téma pro celosvětový byznys. Největší globální iniciativa CDP (Carbon Disclosure Project), která motivuje firmy ke sledování a snižování dopadů své činnosti na klimatický systém Země, sdružuje v současnosti na 850 investorů s aktivy v hodnotě 95 bilionů dolarů. Do globální databáze CDP dobrovolně posílá svoje každoroční data o emisích skleníkových plynů a aktivitách pro ochranu klimatu na pět tisíc podniků z celého světa.

Nízkou aktivitu firem se sídlem v České republice ukazuje počet podniků, které údaje o ochraně klimatu do CDP posílají. Ze stovky největších firem ve střední Evropě to bylo (přímo, nebo přes svoji mateřskou firmu) jen několik společností (v roce 2015 dohromady za ČR, Polsko, Maďarsko a pobaltské státy pouze 16 firem).

V této oblasti je tedy Česká republika zatím na míle vzdálená od vyspělého světa. Například za Španělsko je v CDP aktuálně zastoupeno 42 podniků, za Velkou Británii dokonce 250. Mnohem lépe než my je na tom kupříkladu i Turecko, kde se počet významných podniků zapojených do CDP za posledních pět let více než zdvojnásobil. Ještě hůře jsme na tom (ve srovnání v rámci celého regionu střední Evropy) při posuzování kvality dodaných dat, stanovených cílů pro redukci emisí či počtu konkrétních opatření realizovaných v podnicích.

O snižování emisí v Česku dbá pouze několik málo firem

,,U přístupu podniků k ochraně klimatu existuje ohromný rozdíl mezi Českou republikou a situací třeba v západní Evropě či v Americe," potvrzuje Josef Novák, ředitel obecně prospěšné společnosti CI2. Tato nezisková organizace letos (v Česku je to vůbec první počin svého druhu) analyzovala, jak 50 nejvýznamnějších společností (podle tržeb) podnikajících v ČR zveřejňuje informace o svých emisích skleníkových plynů i zda plánuje jejich snižování. Z výsledků také vyplývá, že polovina společností sice uvádí, že plánuje emise snižovat, přesnější čísla však zveřejnilo pouze 38 % podniků. A zatím jen 10%, tedy pouhých pět firem z českých TOP 50, promítá cíle snížení emisí do svých strategií, akčních plánů či politik.

,,Stále častěji se v našem okolí, ale díky informačnímu globálnímu propojení vlastně po celém světě, setkáváme s projevy a dopady měnícího se klimatu Země. Současně se podniky více než dříve zabývají společenskými dopady svého podnikání, včetně vlivu na změny klimatu. K tomu je třeba připočíst významnou shodu ve vědecké komunitě, že zvyšování koncentrací skleníkových plynů stojí za globálními změnami klimatu,"zdůrazňuje Viktor Třebický, expert na uhlíkovou a ekologickou stopu z CI2, důvody, proč (již nejen) světové nadnárodní korporace v rámci rozvoje podnikání věnují ve svých strategiích velkou pozornost tématu ochrany klimatu.

Nový program snižování emisí CO2

Nicméně i některé české firmy již začínají považovat opatření pro ochranu klimatu za důležitou součást strategického rozvoje svého podnikání. Napomoci tomu může i nová iniciativa, která v České republice, na rozdíl od západní Evropy, dosud chyběla. Jde o program SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2,jenž zavádí nezávislé značkové schéma, podporující záměry podniků pro aktivní ochranu klimatu. Představuje první ryze českou iniciativu, která v souladu s akčním programem COP21 v Paříži umožňuje podnikům - ale také třeba obcím nebo městům - měřit a veřejně publikovat dopad svých aktivit na klima, a následně se zapojit vlastními opatřeními či podporou veřejně prospěšných projektů do snižování uhlíkových emisí. Programu udělilo záštitu Ministerstvo životního prostředí ČR.

Zapojené podniky, či jiné organizace, obdrží příslušný certifikát a mohou dále využívat jednu ze značek kvality, demonstrující partnerům, dodavatelům, spotřebitelům i široké veřejnosti progresivní a zodpovědný přístup v oblasti ochrany klimatu. I přes zatím pokulhávající zapojení českých firem do globální klimatické akce, je potěšitelné, že hned po otevření programu (v červenci 2015) byla udělena značka kvality prvním přihlášeným společnostem a postupně přibývají noví a noví zájemci. Bohužel, jejich počet se ještě stále nepřiblížil standardům vyspělých zemí. Zapojení českých firem do této klimatické iniciativy, jejíž odbornost a nezávislost garantuje nezisková organizace CI2, o.p.s., podporují také ambasadoři programu SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2, jako osobnosti, aktivní v prosazování udržitelného rozvoje - prof. Bedřich Moldan (CPOŽP UK), Dan Jiránek (SMO ČR a Rada SFŽP) a Veronika Černá (Green business, Skanska).

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí