zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na Mohelnici skončila protipovodňová a revitalizační opatření

26.02.2016
Voda
Povodně
Na Mohelnici skončila protipovodňová a revitalizační opatření

Byla dokončena revitalizace vodního toku Mohelnice v Raškovicích, a to v říčním km 0,211 a 0,331. Cílem bylo ochránit místní zástavbu před velkou vodou a vodní erozí. Revitalizace probíhala od loňského února a přišla správce toku státní podnik Povodí Odry na 5,479 mil. Kč bez DPH. Třemi miliony bez DPH přispěl Moravskoslezský kraj.

Vodní tok Mohelnice je levostranným přítokem řeky Morávky, do níž ústí na území obce Raškovice. V minulosti byly na řece vybudovány spádové objekty, které stabilizují koryto řeky a tím chrání okolní zástavbu proti účinkům velkých vod a vodní erozi. Po letech provozu bylo nutné spádové objekty na Mohelnici obnovit. Stavební práce přitom probíhaly na dvou spádových objektech, a to pod a nad silničním mostem v Raškovicích. Konkrétně na nízkém stupni bez migrační rampy v km 0,211 a vyšším stupni v km 0,331 s rybí migrační rampou.

,,Rekonstrukce spádových objektů spočívala ve vybourání celé poškozené části a vybudování nové železobetonové konstrukce, která byla obložena lomovým kamenem. Kameny v přelivné části spádového objektu byly k betonové konstrukci kotveny pomocí sklolaminátových tyčí. Dno vývaru tvoří zához z lomového kamene s prolitím betonem tak, aby od vrchní plochy kamene zůstalo 200 mm bez prolití jako možný úkryt pro ryby a vodní živočichy. Vývar je ukončen závěrným prahem, který je tvořen železobetonovou konstrukcí, a stejně jako samotný spádový objekt je obložen lomovým kamenem. Ve střední části prahu je vytvořena kyneta umožňující soustředěný odtok z vývaru stupně," vysvětluje úpravu toku Jiří Mojžíšek z investičního odboru státního podniku Povodí Odry a dodává: ,,U spádového objektu stupeň č. 1 byla pro migrační prostupnost provedena ve střední části stupně kyneta umožňující soustředěný průtok. Kyneta má šířku 3 m a hloubku 0,35 m. U spádového objektu stupeň č. 2 byla u pravého břehu vybudována migrační rampa. Rampa je tvořena betonovou deskou, nad kterou je proveden podklad z betonu, do kterého byly zapuštěny kameny na štět tvořící dno rampy. Rampa je rozdělena do podélných sekcí oddělených přepážkami z větších kamenů, které zajišťují vzdutí hladiny."

Stavební náklady na tyto dva spádové objekty jsou 5,479 mil. Kč bez DPH, z toho 3 mil. Kč bez DPH poskytl jako dotaci ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí