zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

18.04.2016
Politika
Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2016)0418_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 18. dubna 2016, 15:00-18:30

Úterý 19. dubna 2016, 9:00-12:30 a 15:00-18:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

18. dubna 2016, 15:00-18:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Schválení zápisů ze schůzí konaných ve dnech:

?14. prosince 2015 PV - PE576.817v01-00

?21. ledna 2016 PV - PE578.572v01-00

?16.-17. března 2016 PV - PE578.830v01-00

3. Sdělení předsedy

4. Výměna názorů s Karmenu Vellou, komisařem pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybářství, v rámci strukturovaného dialogu

5. Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

ENVI/8/02915

o mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních pojízdných strojích
o úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděné s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se potravin a krmiv a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin
o zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a změna směrnice 2003/35/ES

6. ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014

COM(2015)0665

o výměna názorů s Evropskou komisí

7. Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů - Vznik, zpracování a přeshraniční přeprava nebezpečných a jiných odpadů v členských státech Evropské unie v letech 2010-2012

COM(2015)0660

o výměna názorů s Evropskou komisí

19. dubna 2016, 9:00-10:30

Neveřejná schůze

8. Schůze koordinátorů

19. dubna 2016, 10:30-12:30

*** Elektronické hlasování ***

9. Strategie EU pro alpský region

ENVI/8/04976

2015/2324(INI) COM(2015)0366

Navrhovatelka:

Renata Briano (S&D)

PA - PE575.216v01-00
AM - PE577.004v01-00

Příslušný výbor:

REGI -

Mercedes Bresso (S&D)

PR - PE580.480v01-00

?přijetí návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 24. února 2016, 12:00

*** Konec elektronického hlasování ***

v 11:00

10. Výměna názorů s Miguelem Ariasem Ca?etem, komisařem pro opatření v oblasti klimatu a energetiku, v rámci strukturovaného dialogu

19. dubna 2016, 15:00-15:45

Neveřejná schůze

11. Schůze koordinátorů se zástupci Evropského parlamentu ve správní radě Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí

19. dubna 2016, 15:45-18:30

12. Sdělení předsedy týkající se doporučení koordinátorů ze dne 19. dubna 2016

13. Výměna názorů s Evropskou komisí ohledně výsledku posouzení kumulativních nákladů v oblasti chemického průmyslu (REFIT)

14. Trestné činy související s volně žijícími a planě rostoucími druhy

ENVI/8/06110

?vystoupení paní Christiane Gerstetterové a pana Stephana Siny z Ekologického institutu s prezentací studie tématické sekce o trestných činech souvisejících s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami

15. Různé

16. Příští schůze

?26. dubna 2016, 9:00-12:30 a 15:00-18:30 (Brusel)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí