zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Křišťálové komíny letos putují do Plzně, Olomouce, Plané nad Lužnicí a východočeské Dobrušky

29.04.2016
Vytápění, zateplení
Křišťálové komíny letos putují do Plzně, Olomouce, Plané nad Lužnicí a východočeské Dobrušky

Teplárenské sdružení České republiky na Dnech teplárenství a energetiky ocenilo křišťálovými komíny Projekty roku 2015: výměnu parních rozvodů za horkovodní v Plzni, zvýšení komfortu zákazníků při dodávce tepla v Olomouci, modernizaci teplárny v Plané nad Lužnicí a novou biokotelnu v Dobrušce.

Tradiční vyhlášení výsledků 14. ročníku Projektů roku proběhlo při slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky v Hradci Králové. Ceny vítězným Projektům roku ve čtyřech soutěžních kategoriích předal předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek, který uvedl: ,,Letos bylo opravdu obtížné vybrat vítěze jednotlivých kategorií, konkurence byla veliká. V současných velmi složitých ekonomických podmínkách je velmi cenné, že teplárenství jasně ukázalo vůli pokračovat v investicích do modernizace a zlepšování životního prostředí."

Titul Projekt roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2015 získaly:

Kategorie: Snížení tepelných ztrát, přechod na horkovody

Plzeňská teplárenská, a.s.: Konverze parovodu na horkovod a zokruhování sítí v Plzni -

Parovod MOVO vznikl před 30 lety pro dodávku technologické páry do podniku Železniční opravny a strojírny. V roce 2015 byl nahrazen novým horkovodem v dimenzi 2 × DN 350. Došlo tak k propojení a zokruhování horkovodní tepelné sítě v Plzni, což umožňuje náhradní zásobování teplem lokalitu Slovany. Nahrazeny byly i staré parovodní výměníkové stanice moderními a efektivnějšími horkovodními s vyšším komfortem pro odběratele.

Kategorie: Rozvoj a využití KVET, obnovitelných a alternativních zdrojů energie

Centrální zdroj tepla Dobruška, a.s.: Nový kotel na štěpku s tepelnými akumulátory -

Projekt nového zdroje na spalování biomasy předpokládá maximální využití biokotle o výkonu 3 MWt. Při roční výrobě 65 000 GJ je plánován podíl vyrobeného tepla z biomasy kolem 70 %. Na soustavu zásobování teplem v Dobrušce je napojeno v bytových domech 1500 domácností a i další objekty. Průměrná cena tepla v roce 2014 dosáhla vinou velmi teplého průběhu roku a leasingového zatížení výše 858 Kč/GJ. Po loňském ukončení leasingu a uvedení nového kotle na biomasu do provozu se pro rok 2016 kalkulovaná cena snížila na 590 Kč/GJ s DPH.

Kategorie: Modernizace a rozvoj soustav zásobování teplem

OLTERM & TD Olomouc, a.s.: Zvýšení komfortu zákazníků při dodávce tepla v Olomouci -

V průběhu roku 2015 byla realizována 1. etapa rozsáhlé rekonstrukce a modernizace soustavy zásobování teplem lokality Neředín v Olomouci formou výstavby nových horkovodních přípojek a 16 objektových stanic. Cílem modernizace bylo přenesení přípravy tepla a teplé vody do zásobovaných objektů. Díky kladným referencím byly na soustavu nově napojeny také další dva bytové objekty. Uvedený systém pomáhá zvyšovat energetickou hospodárnost provozované soustavy a umožňuje odběratelům sjednávat individuální parametry dodávek tepelné energie.

Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek v ovzduší

C-Energy Bohemia s.r.o.: Komplexní modernizace Teplárny Planá nad Lužnicí -

Cílem komplexní rekonstrukce bylo vybudování variabilního zdroje, který umožní souběžnou výrobu elektřiny a tepla z různých paliv, a to zemního plynu v kogeneračních jednotkách plynových motorů o výkonu 4 x 9,17 MWe, a v záložním plynovém kotli po rekonstrukci, dále tuzemského hnědého uhlí v nových roštových kotlích s prvky fluidní techniky o výkonu 2 x 32,9 MWt. Nově instalované zařízení významně zvýšilo účinnost zdroje a představuje podstatné ekologické přínosy zejména ve snížení emisí. Spaliny uhelných kotlů jsou čištěny v nové odsiřovací jednotce s technologií mokré vápencové

vypírky, čištění spalin plynových motorů je zajišťováno moderní katalytickou metodou.

Z hlediska celkové produkce emisí teplárny dochází k významnému poklesu produkce

všech emisí: u SO2 o 86 %, u NOx o 60 % a prachu o 59 %.

Počin roku v soustavách zásobování teplem a chladem 2015

Veolia Energie ČR, a.s.: Úspěšný test startu ze tmy v Teplárně Přerov s následným oživením Teplárny Olomouc - Záložním oživovacím zdrojem byl dieselový generátor o výkonu 1,5 MW. Tento mobilní zdroj má dostatečné parametry, aby po jeho zapojení byla v Teplárně Přerov zprovozněna úpravna vody a úspěšně spuštěny záložní plynové kotle K11 a K12. Pára z kotlů pak roztočila turbogenerátor, ze kterého byla v další etapě zajištěna dodávka elektrické energie i pro 25 km vzdálenou Teplárnu Olomouc pomocí vyčleněného vedení velmi vysokého napětí. Tím bylo umožněno zprovoznění pohonů kotle K3 a následně celé Teplárny Olomouc. Pro úspěšný restart sítě je třeba, aby bylo celé napájené území v izolovaném ostrovním systému. Případný blackout veřejné rozvodné soustavy by v Přerově připravil o elektřinu asi 50 000 obyvatel a v Olomouci pak více než 100 000 obyvatel.

Záměrem vyhodnocení nejlepších projektů je ocenit úspěšné realizace v oblasti dálkového vytápění a chlazení, které přispívají k rozvoji a modernizaci účinných ekonomických a k životnímu prostředí šetrných systémů zásobování teplem a k efektivnímu zajištění tepelné pohody bytů i energetických potřeb služeb a průmyslu. Od roku 2002 již bylo do této celostátní energetické soutěže nominováno celkem 131 teplárenských projektů. Titul Projekt roku získalo 47 z nich a Počinem roku bylo ohodnoceno dalších 11 aktivit teplárenských společností.

Další nominované projekty v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2015:

Kategorie: Snížení tepelných ztrát, přechod na horkovody

Ostrovská teplárenská, a.s.: Dokončení výměny parovodů za horkovody v Ostrově

Teplárna České Budějovice, a.s.: Nový horkovod pro Pražské předměstí

Teplárny Brno, a.s.: Přechod centra Brna z páry na horkou vodu - V. etapa

Kategorie: Rozvoj a využití KVET, obnovitelných a alternativních zdrojů energie

Teplárna Tábor, a.s.: Využití akumulace tepla k navýšení výroby z KVET

TEPLO BRUNTÁL a. s.: Rekonstrukce uhelné výtopny v Bruntále

Kategorie: Modernizace a rozvoj soustav zásobování teplem

Teplárna České Budějovice, a.s.: Připojení nových odběratelů při konverzi parních rozvodů

Teplárny Brno, a.s.: Náhrada individuálního vytápění dodávkou tepla z teplárny

Veolia Energie ČR, a.s.: Nová připojení průmyslových partnerů v Havířově a Krnově

Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší

ACTHERM spol. s r. o., Chomutov: Ekologizace Teplárny Chomutov

ČEZ Teplárenská, a.s.: Náhrada uhelné výtopny plynovou kotelnou v elektrárně Ledvice

Energetika Třinec, a.s.: Využití fluidní technologie v závodní teplárně E3

Teplárna České Budějovice, a.s.: Snížení emisí v Teplárně České Budějovice

Fotodokumentace oceněných Projektů a Počinu roku 2015 je ke stažení na webu TS ČR v sekci Pro média na odkazu: http://www.tscr.cz/?pg=09&1460360470#

Podrobnější informace o soutěži Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem a obsáhlý archiv soutěže včetně představení všech nominovaných projektů najdete na internetových stránkách Teplárenského sdružení České republiky: http://www.tscr.cz; v sekci Aktivity - Projekt roku.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí