zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kompetence k řízení prací při zneškodňování havárií podle vodního zákona u společnosti spadající pod zákon o integrované prevenci

03.05.2016
Voda
Firemní ekologie
Havárie
IPPC
Kompetence k řízení prací při zneškodňování havárií podle vodního zákona u společnosti spadající pod zákon o integrované prevenci

Dotaz:

Který vodoprávní úřad je kompetentní k řízení prací při zneškodňování havárií (§ 41 odst. 3 vodního zákona) u společnosti, které byl havarijní plán schválen v rámci integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci?

Odpověď:

U zařízení v režimu zákona o integrované prevenci se rozhodnutí o schválení havarijního plánu podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona nahrazuje integrovaným povolením. Tím však není dotčeno ustanovení § 41 odst. 3 vodního zákona, podle kterého řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu, který o havárii neprodleně informuje správce povodí. Určení, který vodoprávní úřad je k řízení prací příslušný a jaký je postup při zneškodňování havárie se tedy řídí vodním zákonem. V obecné rovině je příslušným vodoprávní úřad na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností (§ 106 vodního zákona), s výjimkou zakotvenou v § 107 odst. 1 písm. d) vodního zákona.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí