zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výbor pro životní prostředí schválil pozměňovací návrhy k novele zákona o ochraně ovzduší

24.05.2016
Ovzduší
Legislativa
Výbor pro životní prostředí schválil pozměňovací návrhy k novele zákona o ochraně ovzduší

Výbor pro životní prostředí schválil 28. dubna 2016 pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. O těchto návrzích bude následně hlasovat Poslanecká sněmovna v rámci druhého čtení k novele zákona o ochraně ovzduší.

Výbor pro životní prostředí schválil 28. dubna 2016 pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 678). O těchto pozměňovacích návrzích bude následně hlasovat Poslanecká sněmovna v rámci druhého čtení k novele zákona o ochraně ovzduší.

Mediálně nejdiskutovanější částí projednávané novely zákona o ochraně ovzduší je návrh na zavedení možnosti přímé kontroly spalovacích stacionárních zdrojů provozovaných v domácnostech. Proč se kontroly kotlů navrhují? Jak by měla kontrola probíhat? Na tyto otázky odpoví a některé nepřesnosti, které se v souvislosti s návrhem objevují, vyvrátí tento článek: Zákon o ochraně ovzduší - kontroly domácích topenišť (mýty a fakta).

Vybrané výborem schválené pozměňovací návrhy:

- Částečné provedení transpozice směrnice o středních spalovacích zdrojích (směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2015/2193/EU ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení). V § 6 odst. 8 zákona se navrhuje stanovit výjimku pro měření emisí u záložních zdrojů do 50 MW. Ostatní části směrnice budou transponovány vyhláškou č. 415/2012 Sb.

- Doplnění zmocnění pro ministerstvo životního prostředí stanovit vyhláškou, jakým způsobem může krajský úřad v povolení provozu zdroje stanovit specifické emisní limity pro látky obtěžující zápachem.

- Zrušení zmocnění pro ministerstvo životního prostředí na vydání prováděcí vyhlášky, která by stanovila pravidla pro stanovení ekonomické přijatelnosti využití CZT pro vytápění u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb. Toto zmocnění nebylo doposud naplněno. S ohledem na sjednocení úpravy a zajištění nestranného odborného posouzení se navrhuje ponechat tuto problematiku na stávající úpravě obsažené v zákoně o hospodaření energií. Technickou, ekonomickou a ekologickou proveditelnosti využití tepla z CZT (a dalších alternativních systémů dodávek energie) by tak měl posuzovat energetický specialista.

- Úpravy v § 19 až 20 s cílem omezit obcházení povinnosti náhrady fosilních paliv biopalivy a povinnosti snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot a tím omezit deformaci trhu, ke které dochází v důsledku daňových podvodů.

- Návrh na posun aplikace části přílohy č. 10 zákona. Změna se týká posunu termínu platnosti požadavků na spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším uváděné na trh, a to na 1. leden 2018.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí