zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Revize OHSAS 18001 za ISO 45001 - návrh zveřejněn, očekávaná platnost koncem roku 2016

06.06.2016
BOZP
Revize OHSAS 18001 za ISO 45001 - návrh zveřejněn, očekávaná platnost koncem roku 2016

ISO 45001, norma pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) svým obsahem reviduje stávající normu OHSAS 18001...

Revize je zajišťována orgánem ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci. Její zveřejnění je plánováno do konce roku 2016.

Záměr a důvod vzniku

Organizace jsou odpovědné za zdraví a bezpečnost pracovníků i ostatních lidí, kteří provádějí práce pod jejich vedením. Z tohoto důvodu musí organizace řádně zajistit: bezpečné pracoviště, prevenci nehod a související problematiku, pracovní úrazy a nemocí z povolání, stejně tak jako soustavné zlepšování výkonnosti systému BOZP ve svých organizacích.

Norma ISO 45001 je velmi vhodný způsob jak strategicky zavést systém řízení BOZP v jednotlivých organizacích.

Fáze revize normy tzv. DIS (Draft International Standard) je důležitým krokem v publikačním procesu ISO. Návrh byl představen všem jednotlivým národním organizacím zastupujícím ISO, kteří posoudí zpětnou vazbu nové normy. Následující jednání komise ISO se koná v květnu 2016, kde budou projednané všechny připomínky a bude publikována verze FDIS (Final Draft International Standard), Vydání konečné verze normy je naplánované na konec tohoto roku. Bureau Veritas je součástí ,,LEAD sdružení", které připomínkuje a spoluvytváří normu. Zejména proto si Vás dovolujeme informovat o všech dalších novinkách.

Norma ISO / DIS 45001 byla připravena s využitím tzv. struktury vysoké úrovně ,,High Level Structure" (HLS). Záměrem je zajistit soulad s novými ISO normami. Tím se ulehčí organizacím, které již mají zavedeny integrované systémy řízení, při jejím uplatňování. Jedná se tedy o organizace, které musí splňovat požadavky více norem řízení současně. Například u již vydaných norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Ing. Tomáš Máčel, Technický Manažer a Manažer HSE pro ČR a centrální Evropu upřesnil: ,,Jedná se o důležitý krok ze strany orgánu ISO pro ty organizace, které mají zavedené integrované systémy řízení. Revize normy OHSAS 18 001 na normu ISO 45 001 navazuje na změnu norem ISO 9001 a ISO 14001, které již mají novou jednotnou strukturu (tzv. HLS - High Level Structure) a v současnosti jsou již platné. "

Nová norma ISO / DIS 45001 zahrnuje:

Vedení: Vyšší angažovanost vrcholového vedení v celém procesu BOZP.
Řízení rizik: Zvyšování povědomí o nebezpečí a rizicích BOZP v organizacích.
Integrovaný přístup: Integrace systému řízení BOZP i do obchodních činností organizace.

Hlavní výhody

- snížení pracovních úrazů, nemocí a smrtelných úrazů na pracovišti
- vytvořeni a zavedení politiky a cílů BOZP
- prokázání odpovědnosti vedení a jeho závazek s ohledem na systém řízení BOZP
- eliminaci rizik BOZP

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku 1828. Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330 laboratoří. Přes 66 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů. Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení včetně outsourcingu BOZP (PO) a životního prostředí, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, inspekce zemědělských komodit, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.

Příklady akreditovaných činností poskytovaných BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.:

Certifikace systémů managementu:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, ISO 50001, FSSC, ISO/IEC 27001, EMAS, ISO/TS 16949, HACCP, IRIS, ISCC, BRC, IFS, GTP, GMP atd.

Certifikace produktů:
FSC C-o-C, PEFC C-o-C, EZ (ekologické zemědělství)

Verifikace:
GHG

Inspekce:
ISO 17020 - bezpečnost provozovaných výtahů, inspekce zemědělských a potravinářských komodit

Kontakt:

Bureau VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Miroslava Jůnová - Marketing Manager
Tel.: +420 210 088 211
miroslava.junova@cz.bureauveritas.com

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí