zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpráva agentury ECHA o fungování nařízení REACH

14.06.2016
Chemické látky
Zpráva agentury ECHA o fungování nařízení REACH

ECHA ve zprávě o uplatňování nařízení REACH a CLP uvádí, že chemické látky jsou používány bezpečněji, což zvyšuje úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí..

Přesto je nutné zlepšovat kvalitu předkládaných registračních a klasifikačních údajů.

Ve zprávě, kterou ECHA každých pět let předkládá Evropské komisi, jsou popsány hlavní úspěchy a problémy spojené s uplatňováním základních právních předpisů o chemických látkách v EU. Jako hlavní přínos vidí ECHA v možnosti získat důležité informace o chemických látkách na jejích internetových stránkách. Informace jsou nyní volně dostupné a vyšší úroveň znalostí vede ke zlepšení nakládání s chemickými látkami, k bezpečnějším výrobkům a postupnému vyřazení těch nejnebezpečnějších látek.

Ve zprávě ECHA doporučuje především, aby společnosti poskytovaly kvalitnější informace o chemických látkách, které vyrábějí a aby aktualizovaly své registrační dokumentace a bezpečnostní listy, pokud budou mít k dispozici nové informace. V současné době plnění těchto povinností není dostačující.

Společnosti by měly poskytovat kvalitnější údaje o nanoformách látek, které vyrábějí. Právní požadavky k nanomateriálům v brzké době objasní Evropská komise v legislativě REACH.

ECHA rovněž doporučuje přezkoumání požadavků v nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP), protože společnosti poskytují pro stejné látky rozdílné klasifikace. ECHA navrhuje změnu nařízení -- od společností požadovat sdílení údajů a odsouhlasení klasifikace.

Propojení nařízení REACH a CLP s další legislativou by mělo být optimalizováno, aby bylo možné využít údaje vyhovující dalším právním předpisům o chemických látkách v EU. Koordinace s REACH a CLP by měla být posílena při revizi ostatní chemické legislativy, což by snížilo zbytečnou zátěž podniků a zvýšilo srozumitelnost pro spotřebitele.

Aby se spotřebitelé mohli správně rozhodnout při nákupu, potřebují mít spolehlivé informace o látkách vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) ve výrobcích. Společnosti mají povinnost oznamovat agentuře ECHA látky SVHC ve výrobcích, ale pouze málo z nich to dosud udělalo. ECHA doporučuje přezkoumat oznamovací povinnosti v souvislosti s oběhovým hospodářstvím.

Druhá zpráva agentury ECHA o uplatňování nařízení REACH a CLP poskytuje informace o dopadu, úspěchu a zbývajících problémech při zavádění legislativy chemických látek v EU. Ze zprávy vyplývají určité závazky, doporučení Evropské komisi, členským státům a průmyslu. Agentura ECHA v současnosti neuvažuje o revizi nařízení REACH.

Další informace z ECHA:

Zpráva agentury ECHA o uplatňování nařízení REACH a CLP

Leták: Souhrn důležitých údajů ze zprávy

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí