zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

15.06.2016
Politika
Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 15. června 2016, 9:00-12:30 a 15:00-18:30

Čtvrtek 16. června 2016, 9:00-12:30

Brusel

Místnost: József Antall (2Q2)

15. června 2016, 9:00-12:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Schválení zápisu ze schůze konané ve dnech:

?18.-19. dubna 2016 PV - PE582.111v01-00

3. Sdělení předsedy

4. Sdělení předsedy týkající se doporučení koordinátorů ze dne 24. května a 7. června 2016

5. Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

ENVI/8/02915

o kontroly a činnosti prováděné s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se potravin a krmiv a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin
o zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
o snížení vnitrostátních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a změna směrnice 2003/35/ES

6. Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Zdravotní tvrzení týkající se kofeinu

ENVI/8/06584

Spoluzpravodajka:

Christel Schaldemose (S&D)

?projednání návrhu usnesení

Společná rozprava

7. Směrnice, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech

ENVI/8/05227

***I 2015/0275(COD) COM(2015)0595 - C8-0382/2015

Zpravodajka:

Simona Bonaf? (S&D)

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

ECON -

rozhodnutí: bez stanoviska

ITRE -

Miroslav Poche (S&D)

PA - PE582.196v01-00

JURI -

rozhodnutí: bez stanoviska

?projednání návrhu zprávy

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 23. června 2016, 12:00

8. Směrnice, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

ENVI/8/05233

***I 2015/0276(COD) COM(2015)0596 - C8-0385/2015

Zpravodajka:

Simona Bonaf? (S&D)

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

ECON -

rozhodnutí: bez stanoviska

ITRE -

Jo?o Ferreira (GUE/NGL)

PA - PE582.211v01-00

JURI -

rozhodnutí: bez stanoviska

?projednání návrhu zprávy

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 23. června 2016, 12:00

9. Směrnice, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů

ENVI/8/05254

***I 2015/0274(COD) COM(2015)0594 - C8-0384/2015

Zpravodajka:

Simona Bonaf? (S&D)

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

ITRE -

Pavel Telička (ALDE)

PA - PE582.213v01-00

?projednání návrhu zprávy

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 23. června 2016, 12:00

10. Směrnice, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

ENVI/8/05252

***I 2015/0272(COD) COM(2015)0593 - C8-0383/2015

Zpravodajka:

Simona Bonaf? (S&D)

PR - PE580.560v03-00

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

ITRE -

Pavel Telička (ALDE)

PA - PE582.215v01-00

?projednání návrhu zprávy

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 23. června 2016, 12:00

* * *

15. června 2016, 15:00-16:30

Neveřejná schůze

11. Schůze koordinátorů

15. června 2016, 16:30-18:30

*** Elektronické hlasování ***

12. Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Zdravotní tvrzení týkající se kofeinu

ENVI/8/06584

Spoluzpravodajka:

Christel Schaldemose (S&D)

?přijetí návrhu usnesení

13. Nařízení o zdravotnických prostředcích a změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009

***I 2012/0266(COD) COM(2012)0542 - C7-0318/2012

Zpravodajka:

Dame Glenis Willmott (S&D)

Příslušný výbor:

ENVI

o přijetí závěrů jednání s Radou

14. Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

***I 2012/0267(COD) COM(2012)0541 - C7-0317/2012

Zpravodaj:

Peter Liese (PPE)

Příslušný výbor:

ENVI

o přijetí závěrů jednání s Radou

15. Klíčové cíle 17. konference stran úmluvy CITES

ENVI/8/06006

2016/2664(RSP)

Spoluzpravodajové:

Norbert Lins (PPE)
Pavel Poc (S&D)
Julie Girling (ECR)
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)
Younous Omarjee (GUE/NGL)
Keith Taylor (Verts/ALE)
Marco Affronte (EFDD)

RE - PE582.159v01-00
QO - PE582.318v01-00
QO - PE582.158v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

?schválení otázky k ústnímu zodpovězení Komisi

?schválení otázky k ústnímu zodpovězení Radě

*** Konec elektronického hlasování ***

V 17:00

16. Výměna názorů na téma udržitelnost s panem Fransem Timmermansem, prvním místopředsedou Evropské komise odpovědným za zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv

16. června 2016, 9:00-12:30

17. Společná výměna názorů výborů INTA, DEVE a ENVI a Komise o hodnocení akčního plánu FLEGT (prosazování práva, správa a obchod v oblasti lesnictví) a přezkumu nařízení o těžbě dřeva

18. Klíčové cíle 17. konference stran úmluvy CITES

ENVI/8/06006

2016/2664(RSP)

Spoluzpravodajové:

Norbert Lins (PPE)
Pavel Poc (S&D)
Julie Girling (ECR)
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)
Younous Omarjee (GUE/NGL)
Keith Taylor (Verts/ALE)
Marco Affronte (EFDD)

RE - PE582.159v01-00
QO - PE582.318v01-00
QO - PE582.158v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

?projednání návrhu usnesení

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 21. června 2016, 12:00

19. Výměna názorů s nizozemským předsednictvím o akčním plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy

20. Různé

21. Příští schůze

?21. června 2016, 9:00-12:30 a 15:00-18:30 (Brusel)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí