zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhlášení soutěže Přeměna odpadů na zdroje

04.08.2016
Odpady
Recyklace
Vyhlášení soutěže Přeměna odpadů na zdroje

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek vyhlašuje 1. ročník celostátní soutěže "Přeměna odpadů na zdroje" v rámci plnění Politiky druhotných surovin České republiky...

První ročník celostátní soutěže "Přeměna odpadů na zdroje" vyhlašuje ministr Jan Mládek s cílem oslovit a zaujmout tématem využívání druhotných surovin a přeměnou odpadů na nově využitelné zdroje co nejširší odbornou i občanskou veřejnost. K vyhlášení soutěže byly hned dva významné podněty. Jednak plnění úkolu stanoveného v Akčním plánu na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami ("Akční plán"), kterým se stanovují konkrétní úkoly pro naplnění cílů a opatření uvedených v Politice druhotných surovin České republiky. Jedním z těchto cílů je navrhnout systém efektivní osvěty podnikatelské sféry i veřejnosti v oblasti získávání zpracování a využívání druhotných surovin/druhotných zdrojů. Dalším podnětem je příprava na přechod k Oběhovému hospodářství, které si klade za cíl co nejdéle udržet suroviny ve výrobním cyklu a minimalizovat vznik odpadů. Významnou součástí Oběhového hospodářství jsou právě druhotné suroviny.

Vzhledem k potřebě zajistit co nejefektivnější osvětu je struktura soutěže členěna do 5 kategorií tak, aby oslovila a zaujala co nejširší spektrum subjektů od podnikatelů v různých oblastech, organizací veřejné správy (zejména obcí a měst) až po vzdělávací zařízení všech stupňů včetně organizací pro volnočasové aktivity:

1. Kategorie -- Výrobní podniky

2. Kategorie -- Stavební podniky

3. Kategorie -- Veřejná správa (obce, města a další)

4. A Kategorie -- Studenti vysokých škol

4. B Kategorie -- Kolektivy SŠ, SOU, ZŠ a zařízení pro volnočasové aktivity

Výstupem soutěže bude prezentace výsledků činnosti:

  • firem působících v České republice v oblasti získávání, zpracování a využívání druhotných surovin (v průmyslové výrobě i stavebnictví),
  • obcí, měst a dalších organizací veřejné správy v oblasti využívání druhotných surovin, zejména při zadávání a realizaci veřejných zakázek,
  • vzdělávacích zařízení od základních škol až po vysoké školy včetně institucí volnočasových aktivit formou projektů a kreativního ztvárnění využívání a prospěšnosti druhotných surovin.

Vyhlášení celostátní soutěže "Přeměna odpadů na zdroje" a ocenění nejlepších projektů a soutěžních děl považuje Ministerstvo průmyslu a obchodu za jeden z nejúčinnějších způsobů osvěty odborné a občanské veřejnosti včetně mladé generace. Zároveň tím jednoznačně prezentuje svůj postoj národního leadera v prosazování zvyšování materiálové i energetické účinnosti a efektivního nakládání se zdroji.

Vítězové v jednotlivých kategoriích budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, kde pan ministr Jan Mládek předá všem oceněným reprezentativní diplomy Ministerstva průmyslu a obchodu a věcné ceny.

Partnery MPO při zajištění soutěže jsou Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Svaz průmyslu druhotných surovin ČR.

Aktuální informace k vyhlášení soutěže:

Od 12. července 2016 bude aktivní elektronická adresa: druhotnasurovina.soutez@mpo.cz, na kterou mohou zájemci o tuto soutěž posílat své případné dotazy. Přihlášky soutěžních projektů a prací budou přijímány v termínu od 12. září do 12. prosince 2016, a to formou elektronického podání. Registrační formuláře a další podrobnosti budou včas zveřejněny na webu MPO.

Kritéria a podmínky soutěže pro jednotlivé kategorie, včetně způsobu vyhodnocení soutěže, jsou k dispozici v příloze.

Přílohy ke stažení

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí