zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář - Zákon o odpadech po novelách aktuálně - dopady posledních aktualizací na nakládání s odpady

02.08.2016
Odpady
Firemní ekologie
Pozvánka na seminář - Zákon o odpadech po novelách aktuálně - dopady posledních aktualizací na nakládání s odpady

Seminář Zákon o odpadech po novelách aktuálně je určen pro pracovníky na úseku životního prostředí, podnikové ekology, odpadové hospodáře, pracovníky zajišťující management podniků (Facility Management), pracovníky oprávněných osob, zástupce veřejné správy - obcí a krajů i další zájemce...

PRAHA
25. srpna 2016

V roce 2015 byla Parlamentem ČR přijata významná aktualizace zákona o odpadech (zákonem č. 223/2015 Sb.), která se dotkla prakticky všech osob, nakládajících s odpady - původců, oprávněných osob, osob zajišťujících zpětný odběr, obcí i krajů. Na rozdíl od předchozího stavu významně mění podmínky přepravy nebezpečných odpadů, podmínky zpracování a obsahu plánů odpadového hospodářství, mění kódy pro označování nebezpečných vlastností odpadů, stanoví nové povinnosti oprávněným osobám atd. Následně byly novelizovány v letošním roce i prováděcí předpisy k odpadové problematice a bylo vydáno i několik sdělení MŽP k problematice odpadů.

Seminář se věnuje aktuální podobě zákona o odpadech, a jeho vazbami na novely vyhlášek o nakládání s odpady (značení odpadů, katalog odpadů, hodnocení nebezpečných vlastností apod.)

Cílem semináře je pomoci posluchačům orientovat se v poměrně rozsáhlých změnách v povinnostech při nakládání s odpady vyplývajících ze změn předpisů českých i evropských, s důrazem na praktickou aplikaci v činnosti podniků i samosprávných celků (obcí a krajů). Namátkou jmenujme například nové značení odpadů a jejich obalů i průvodní dokumentace podle zařízení ES 1272/2008 (CLP), nový způsob zajištění elektronické evidence přepravy nebezpečných odpadů, nové povinnosti při nakládání s odpadem z elektrických zařízení (elektrošrot).

Na konkrétních příkladech budou demonstrována na problematická místa, která se objevují nebo mohou objevit v důsledku aplikace přijatých změn právních předpisů regulujících nakládání s odpady.
Prostor bude věnován i návaznostem na stávající složkové právní povinnosti (chemický zákon, vodní zákon, zák. o ochraně ovzduší, ekologické újmě ap.).

Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci. Každý účastník kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování.

Lektor semináře:
Ing. Josef Marek, odpadový hospodář, environmentální poradce, auditor, autorizovaná osoba pro hodnocení vlivů na ŽP

PROGRAM SEMINÁŘE
25. srpna 2016 - čtvrtek - Praha 6
08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 14.00 Přednášky, přestávky budou určovány operativně

Nabízený seminář se bude věnovat systému nakládání s odpady v praxi a dále dopadem a změnami stavu vyvolanými posledními novelami (včetně změn účinných v roce 2016 a 2017) na podniky. Obsah se zaměří především na:
o novou úpravu povinností původců odpadů a ostatních osob v nakládání s odpady;
o změny prováděcích předpisů k zákonu o odpadech;
o označování a balení odpadů;
o změny v povolování a dokumentování nakládání s nebezpečnými odpady;
o změny v hodnocení a zařazování nebezpečných odpadů;
o změny v evidenci a ohlašování odpadů;
o změny v elektronické evidenci při přepravě nebezpečných odpadů;
o povolování zařízení k nakládání s odpady;
o změny v plánování v odpadovém hospodářství.

Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu Ing. Josef Marek - PROEKO, Ciolkovského 847/7, 161 00 Praha 6 nejpozději 22. srpna 2016.
2. Cena semináře:
Vložné za 1 osobu: .............. 2.450,- Kč. Cena je stanovena jako smluvní.
Místo konání:
Předběžně prostory v objektu CDMS, Praha 6, J. Martího (může být změněno). O přesném místě konání budou přihlášení účastníci vyrozuměni mailem.
8. Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťo?váno. Na základě požadavku účastníka je možné zajis?tit rezervaci hotelového ubytování poblíž místa konání akce.
9. Pořadatel:
Ing. Josef Marek - PROEKO, Ciolkovského 847/7, 161 00 Praha mobil: 737 738 433,
e-mail: marek-proeko@volny.cz, www.marek-proeko.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí