zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Klimatická politika EU přichází do našich domovů, obcí a měst

28.07.2016
Ekologické stavění, bydlení
Klimatické změny
Urbánní ekologie
Klimatická politika EU přichází do našich domovů, obcí a měst

Pomůže zmenšit smog a účty za energie...

Ve středu 20. července Evropská komise zveřejnila návrh, který v ČR (pokud ho dobře uchopíme) pomůže zajistit útulné a teplé domovy, rychlou a pohodlnou veřejnou dopravu, lepší recyklaci odpadů a podstatné zlepšení ovzduší.

Dosud se řešilo především znečištění z velkých elektráren, tepláren a továren. To je velmi důležité a je třeba pokračovat, neboť stále zbytečně pálíme miliony tun uhlí a zdaleka nevyužíváme možnosti čistých domácích obnovitelných zdrojů. Ale návrh Effort Sharing Decision (ESD) [1] nyní směřuje klimatickou politiku EU i na řešení praktických problémů v každé domácnosti a v našich obcích a městech.

Dílčí cíl pro snížení emisí skleníkových plynů, který Evropská komise ve středu pro ČR (a ostatní státy) navrhne [2], se totiž bude týkat snížení znečištění z malých, ale početných zdrojů, jako jsou domácí kotle, skládky odpadů nebo doprava.

Potenciál je přitom veliký. Dle výpočtů renomovaného Wuppertalského institutu může ČR snížit spotřebu ropy o cca 19 % už do patnácti let [3]. Podle Plánu odpadového hospodářství můžeme zvýšit recyklaci komunálních odpadů na téměř 60 % už do roku 2024 [4]. Přes 300 000 domácností má stále staré uhelné kotle a zatepleno bylo je 11 % rodinných domů.

Co může program EU na snižování emisí přinést?

? Rychlejší a pohodlnější veřejnou dopravu, auta s nižší spotřebou nebo čistším a levnějším pohonem, lepší podmínky pro sdílení aut

? Města přívětivější k životu a bezpečnější pro cyklisty, chodce, rodiče s kočárky a běhajícími dětmi

? Teplé a pohodlné domovy s nižšími účty za vytápění

? Čistší vzduch ve městech i na venkově

? Rozjezd výroby domácí čisté energie

? Jednodušší recyklaci odpadků a nižší poplatky pro ty, co třídí

Co musí udělat vláda, aby lákavé příležitosti využila?

? Schválit a v parlamentu prosadit antifosilní zákon, který nastaví jasné tempo pro snižování závislosti na fosilních palivech a dá jistotu podnikům i domácnostem.

? Zavést rozumnou podporu obecních větrných elektráren a odbourat bariéry rozvoje střešních fotovoltaik, neboť budeme potřebovat čistou a levnou elektřinu například pro elektromobily.

? Stanovit uhlíkovou daň, která motivuje domácnosti k modernizaci domácího vytápění, zateplování domů, nákupu efektivnějších aut či využívání veřejné dopravy. Zároveň i financovat velký program zateplování domů a výměnu uhelných kotlů, který srazí účty za vytápění, a podporovat rozvoj rychlé a pohodlné veřejné dopravy.

? Nový aktuálně připravovaný odpadový zákon musí obsahovat kromě zvýšení poplatku za skládkování i motivaci pro třídění odpadů - tzv. recyklační slevu pro obce s vynikající mírou recyklace nebo velmi nízkým množstvím zbytkového odpadu. Pouhé přesměrování odpadů ze spaloven na skládky by totiž emise skleníkových plynů zvýšilo, k jejich snížení je nutný trend k recyklaci.

? Rozšířit mýtné na silnice nižších tříd (zamezit objíždění), zvyšovat mýtné poplatky pro nákladní dopravu (aby se její část přesunula nejen nejen mimo obce, ale také na čistší způsoby dopravy méně závislé na ropě) a reinvestovat výnosy do železniční dopravy.

A co může udělat každý z nás?

Hnutí DUHA připravilo přehledný web www.umenizit.hnutiduha.cz s praktickými tipy, jak každý z nás může žít zdravěji, ekologičtěji a pohodlněji. Uvádíme výběr tipů, jak snížit účty za energie a také znečištění:

? Nepřetápějte. Vytápění má hlavní podíl na spotřebě energie u většiny domácností. Snížení pokojové teploty o 1 °C ušetří cca 6 % energie na vytápění. V ložnici stačí 18 °C, v obývacím pokoji 20 °C.

? I cesta je cíl. Spotřeba benzínu pro individuální automobilovou dopravu v některých domácnostech překročí 1000 litrů za rok. V řadě případů přitom jízda autem nepřináší významnou časovou úsporu, spíš více stresu. Pár stovek metrů chůze znamená několik minut a zdravý pohyb. Veřejná doprava udělala v posledních letech významný pokrok díky integrovaným dopravním systémům nebo novým vagónům ve vlacích. Když nevezete nic těžkého, můžete nechat auto doma. A cesta bude příjemnější.

? Třídění odpadů je v kurzu. I když nám politici zatím nepřipravili dobré recyklační služby, Češi třídí rádi. Pokračujme a inspirujme politiky.

? Chtějte kvalitní zateplení. Většina lidí se pustí do stavby nebo rekonstrukce domu jednou za život, proto stojí zato si dát záležet. Nový dům lze dnes běžně postavit v pasivním standardu, tedy bez vytápěcího systému. Při rekonstrukcích se můžeme díky pořádné izolaci stěn a střechy a kvalitním oknům dostat na třetinu původní spotřeby tepla. Není vhodné šetřit na tloušťce izolačního materiálu.

? Vylaďte si topení. K optimálnímu provozu musí být kotel správně dimenzován. Ponecháním kotle s vysokým výkonem v zatepleném domě bychom přišli o významnou část úspor. Celý systém vytápění se vyplatí topenářsky vyladit.

? Vodu může ohřát sluníčko. Příprava teplé vody představuje druhou nejvýznamnější položku ve spotřebě energie domácností (v kvalitně zateplených domech dokonce nejvýznamnější). Správně navržený solární systém celoročně pokryje 70 % spotřeby energie potřebné k ohřevu vody.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

,,Evropská unie nám - návrhem nového emisního cíle - nabízí příležitost, jak zajistit útulné a teplé domovy, rychlou a pohodlnou veřejnou dopravu, lepší recyklaci odpadů a podstatné zlepšení ovzduší. Úspěchu ovšem nedosáhneme jen tím, že naše vláda podpoří návrh. Potřebujeme navázat účinnými domácími zákony a další opatřeními: od antifosilního zákona, přes rozumnou podporu obecních větrných turbín, přiměřenou uhlíkovou daň a velký program podpory zateplování domů, ale také dostatečně zvýšený skládkovací poplatek s chytrou recyklační slevou v novém odpadovém zákonu."

Kontakty:

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, telefon 723 559 495, email jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Effort Sharing Decision (ESD) je součást tzv. klimaticko-energetického balíčku EU, tedy legislativy, která určuje společnou energetickou politiku států EU. Balíček v roce 2014 stanovil cíle na rok 2030 pro snižování emisí skleníkových plynů (40 %), rozvoj čistých obnovitelných zdrojů (27 %) a snížení plýtvání energií (o 27 %). Zatímco emise z velkých zdrojů (uhelné elektrárny, teplárny, chemičky atd.) jsou sledovány v systému celoevropského obchodování s emisními povolenkami (tzv. EU ETS), emise menších zdrojů (domovní kotle, dopravní prostředky či skládky odpadů) musí řešit jednotlivé státy na svém území (tzv. non-ETS). V ČR se to týká poloviny znečištění.

[2] V roce 2014 se státy EU shodly, že chtějí snížit celkové emise skleníkových plynů alespoň o 40 %. A nyní přichází Evropská komise s návrhem, jak cíle pro menší zdroje mimo emisní obchodování rozdělit mezi jednotlivé státy (cíl pro větší zdroje je naopak společný pro celou EU, neboť zdroje mezi sebou obchodují na trhu s daným počtem povolenek - a tedy daným množstvím emisí). Po rozpočítání mezi státy tak bude pro ČR v non-ETS sektoru navrženo snížení nejspíše okolo 13 % oproti roku 2005, kdy české emise v tomto sektoru činily 62,1 milionů tun skleníkových plynů (MtCO2eq). Jedná se tedy prakticky o cíl oproti současnosti, protože množství emisí se příliš nezměnilo (aktuální odhad je 61,2 MtCO2eq).

[3] Chytrá energie - energetická koncepce ekologických organizací založená na výpočtech Wuppertalského institutu: http://www.chytraenergie.info/images/stories/chytra_energie.pdf

[4] POH ČR - http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/poh_cr_prislusne_dokumenty/$FILE/OODP-POH_CR_2015_2024_schvalena_verze_20150113.pdf (str. 61)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí