zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologové připravují obcím šetrné odpadové plány. Návrh zákona o odpadech však obecní plány ruší

01.08.2016
Odpady
Urbánní ekologie
Ekologové připravují obcím šetrné odpadové plány. Návrh zákona o odpadech však obecní plány ruší

Větší obce [1] musí připravit do konce roku [2] plány, jak nakládat s odpady dalších pět až deset let. Přestože EU chystá zcela nové odpadové směrnice, které zvyšují požadované cíle recyklace komunálních odpadů, ministerstvo životního prostředí v návrhu nového zákona o odpadech s vyššími cíli nepočítá a navrhuje zrušit dosud povinné obecní odpadové plány. Hrozí tedy, že s vyššími evropskými cíli pro recyklaci nebude nikdo počítat a bude pro ně chybět infrastruktura a potřebné investice.

Návrhy ekologicky šetrných odpadových plánů pro obce připravují i experti Hnutí DUHA [3]. Vedou ke snížení produkce odpadů a tedy i k nižším nákladům obcí na odpadové hospodářství. Zahrnují moderní trendy v hospodaření s odpady i návrhy financování. Počítají s novými evropskými cíli a slouží tak jako perspektivní podklad pro obecní plánování. Například obec Ostopovice u Brna díky plánu z dílny Hnutí DUHA zásadně změnila k lepšímu své odpadové hospodářství.

Ostopovice za devět let zvýšily 2,5 krát třídění skla, čtyřikrát třídění plastů a sedmkrát třídění papíru [4]. Tato čísla výrazně převyšují krajský průměr. Obec navíc dokázala i při zvýšení počtu obyvatel o víc než 250 prakticky zachovat množství zbytkových směsných odpadů. V absolutních hodnotách tak došlo ke snížení produkce směsných komunálních odpadů z 214 kg na osobu za rok v roce 2005 na 188 kg v roce 2015.

Avšak kraje si loni schválily krajské plány nakládání s odpady, aniž by - s výjimkou Karlovarského a Ústeckého - počítaly s dosažením vyšší recyklace, kterou navrhuje Evropská komise a Evropský parlament. Ani obce tak nemusí v nyní připravovaných obecních odpadových plánech počítat s výraznějším zvýšením recyklace. Podcenění recyklace při plánování přitom může ohrozit dotace z evropských fondů. Ty jsou určeny právě k dosažení vysoké recyklace komunálních odpadů.

Ke snížení nákladů obcí na odpadové hospodářství prosadilo Hnutí DUHA do návrhu zákona o odpadech recyklační slevu. Ta umožní obcím s vysokou mírou recyklace ušetřit za skládkování a motivuje je tak k zavádění lepších recyklačních služeb pro domácnosti. Úprava recyklační slevy navržená ministerstvem životního prostředí však nemotivuje většinu obcí k vyšší recyklaci a nutným změnám. Návrh zákona je v tomto ohledu nutné upravit.

Jan Symon, starosta obce Ostopovice, řekl:

,,Díky koncepci nakládání s odpady připravenou Hnutím DUHA v roce 2007 si obec vyjasnila své priority v odpadovém hospodářství a cesty, jak jich dosáhnout. Realizovali jsme skoro vše, co nám ekologická organizace navrhla. Postavili jsme sběrný dvůr, umožnili kompostovat odpad domácnostem v bytových domech, zavedli pytlový sběr, půjčujeme štěpkovač větví atd. Pouze se zatím nepodařilo zajistit firmu ochotnou vážit svážené odpady."

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

,,Plány odpadového hospodářství nesmí být dalším zbytečným papírem, měly by naopak sloužit jako popis cesty ke zvýšení recyklace a snížení produkce odpadů i nákladů obce na odpady. Podle návrhu nových odpadových směrnic EU se má výrazně omezit a zdražit skládkování a zvýšit recyklace. Čím dříve na tuto situaci obce zareagují, tím šetrnější a levnější systém bude pro ně i pro domácnosti. Hnutím DUHA prosazená recyklační sleva dále sníží dobře recyklujícím obcím odpadové náklady."Kontakty:

Ivo Kropáček
, odpadový expert, 604 207 302, ivo.kropacek@hnutiduha.cz
Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz
Jan Symon, starosta obce Ostopovice, 606 782 982, starosta@ostopovice.cz


Poznámky:

[1] Podle zákona o odpadech musí Plán odpadového hospodářství připravit obce, které produkují více než 1000 kg ostatního odpadu, nebo více než 10 kg nebezpečného odpadu ročně. Odpovídá to zhruba obcím s více než 3000 obyvateli.
[2] Obce musí Plán připravit do jednoho roku od vyhlášení závazné části plánu odpadového hospodářství kraje. Přesný termín se tedy liší kraj od kraje.
[3] http://hnutiduha.cz/plan-nakladani-s-odpady-od-expertu-z-hnuti-duha
[4] V roce 2006 Ostopovice třídily na osobu: 4,35 kg skla, 4 kg plastů a 2,5 kg papíru. V roce 2015 již třídily na osobu: 10 kg skla, 17,5 kg plastů a 19,7 kg papíru.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí