zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Začínající environmentalista/specialista pro životní prostředí

17.08.2016
Firemní ekologie
Začínající environmentalista/specialista pro životní prostředí

Základní rámcový přehled požadavků, náplně práce a možností uplatnění environmentalisty/specialisty pro životní prostředí vhodný především pro zájemce o tuto profesi.

V návaznosti na výzkum, vývoj nových technologií, zavádění nových zařízení do provozu a aplikace pokrokových metod se mění i legislativní a ostatní požadavky na podnikatelské a jiné subjekty. Ovšem nejsou to jenom výše uvedené, do této kategorie patří také požadavky zákazníků, dodavatelů. Samostatnou kapitolou v tomto odvětví je změna globálního klimatu způsobená právě antropogenním znečištěním. Splnění veškerých nároků není jednoduché, a proto vznikají nové profese zaměřené na řízení vztahu mezi životním prostředím a antropogenním činitelem.

Zvyšující se zájem o tuto problematiku lze pozorovat i v případě základní přípravné složky, jakou je vzdělávání. Konkrétně se rozvíjejí obory na vysokých a středních školách zaměřené na environmentalistiku/životní prostředí, ale také specializované firmy zařadily do svého portfolia odborné kurzy a semináře, které se soustřeďují na podnikovou ekologii.

Osobnostní/profesní předpoklady:

 • vysokoškolské/středoškolské vzdělání přírodovědného/environmentálního zaměření (ochrana přírody, odpadové hospodářství, krajinné inženýrství, ekologie atd.);
 • základní praxi v oboru (např.: státní správa - ČIŽP, soukromý sektor - průmyslový podnik);
 • znalost legislativních a jiných požadavků (zákony související s podnikovou ekologií - 350/2011 Sb., chemický zákon, v platném znění; 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění; 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění; 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění atd.; normy ISO 14001, EMAS, řízení rizik a další);
 • znalost cizích jazyků (minimálně angličtina - úroveň B2 a vyšší);
 • počítačové znalosti (mimo ovládání kancelářského balíku také např.: program ArcGIS, QGIS a jiné; podávání hlášení do systému ISPOP, IRZ);
 • výhodou bývají odborné kurzy/školení z oblasti ekologie/životního prostředí (interní auditor, podnikový ekolog, odpadový hospodář, poradce ADR, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi atp.);
 • spolehlivost; organizační; komunikační, analytické schopnosti.

Možná náplň práce:

 • vedení/správa agendy systému environmentálního managementu dle ISO 14001, EMAS;
 • vedení agendy v rámci povinného hlášení do systémů ISPOP, IRZ (v rámci zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí, v platném znění);
 • zodpovědnost za aplikaci současných i nových legislativních (nejčastěji z oblasti chemických látek, vod, ovzduší, IPPC, odpadů, ekologické újmy, obalů, prevence závažných havárií) a jiných norem v rámci životního prostředí do podmínek organizace;
 • správa agendy interních předpisů v rámci životního prostředí (směrnice, návody, nařízení atd.);
 • spolupráce s orgány státní správy vč. zastoupení organizace při inspekci ČIŽP (na základě zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění);
 • zabezpečování nákupu potřebného vybavení v rámci provozní agendy životního prostředí, vypisování výběrových řízení (na základě zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění; od 1. 10. 2016 bude v účinnosti zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách);
 • vykonávání činnosti poradce ADR (na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, § 23);
 • zabezpečování interních školení (v rámci ISO 14001, případně i chemických látek, odpadového hospodářství, BOZP a další).

Samotná náplň práce z velké části závisí na oborové specializaci podnikatelského subjektu. Kupříkladu v případě nemocničního zařízení má specialista pro životní prostředí v gesci nejenom provozní agendu (údržba areálu vč. zeleně), ale také provozní řády, popř. havarijní plány (na základě zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění; vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, v platném znění), spolupracuje na tvorbě povodňových plánů nebo má v gesci agendu chemických látek (zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon, v platném znění).

Možnosti uplatnění:

 • ve státní správě: obecní/krajská úroveň - např.: odbor životního prostředí, odbor městské zeleně, oddělení koordinace projektů, oddělení územního plánování a rozvoje; organizace zřizované městem - např.: veřejná zeleň/technické služby, vodovody a kanalizace, nemocnice; celostátní úroveň - např.: ČIŽP, Státní fond životního prostředí, CENIA;
 • v soukromé sféře: sektor služeb - např. poradenské/konzultační (podniková ekologie) a certifikační (ISO 14001, 50001) společnosti; průmyslový sektor - např. chemické společnosti, automotive, odpadové společnosti, rafinérské společnosti, energetické společnosti; firmy poskytující komunální služby, výrobní firmy;
 • v neziskovém sektoru ekologická/environmentální sdružení a spolky - např. Arnika, ČSOP, Greenpeace.

Autor: Lukáš Žaludek

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí