zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Legislativní přehled pro pěstování rychle rostoucích dřevin

08.09.2016
Zemědělství
Legislativní přehled pro pěstování rychle rostoucích dřevin

Ministerstvo zemědělství se zabývá problematikou pěstování RRD. Jednou z nejvíce dotazovaných oblastí je postup před samotnou výsadbou a podmínky povolování výsadby plantáží RRD...

Pěstování výmladkových plantáží RRD pro energetické využití je v České republice upravováno zejména právními předpisy rezortů Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Ministerstva zemědělství (MZe). V následujícím přehledu je uveden výčet hlavních legislativních předpisů, které se týkají pěstování RRD.

Obsah:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 • § 5 - Obecná ochrana rostlin a živočichů
 • § 12 - Ochrana krajinného rázu a přírodní park
 • Zvláště chráněná území
 • § 45c - Ochrana evropsky významných lokalit (Natura 2000)

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

 • § 3 - Zásady ochrany zemědělské půdy
 • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství; § 2e - Podnikání v zemědělství, odst. 3
 • Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí; Příloha č. 2 - Způsob využití pozemku

Žádost o povolení OOP

Evidence půdy dle uživatelských vztahů - LPIS

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům

 • Čl. 4 - Definice a související ustanovení, odst. 1
 • Čl. 4 - Definice a související ustanovení, odst. 2

Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

 • § 3 - Druhy zemědělské kultury v evidenci půdy

Dotace pro RRD

Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

 • § 6 - Žádost o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy
 • § 7 - Podmínky poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy

Greening

 • Nařízení vlády č. 50/2015 Sb.; § 15 - Plocha s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích v ekologickém zájmu

Méně příznivé oblasti - LFA

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin

 • § 25 - Rozmnožovací materiál okrasných druhů

Přílohy

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí