zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zákaz plavby plavidel se spalovacími motory a výjimky z tohoto zákazu

05.09.2016
Vodní cesty
Zákaz plavby plavidel se spalovacími motory a výjimky z tohoto zákazu

Podle § 7 odst. 5 vodního zákona je na povrchových vodách v ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně a na nádržích určených povolením nebo rozhodnutím vodoprávního úřadu pro chov ryb zakázána plavba plavidel se spalovacími motory.

Taková plavba je dále zakázána na vodních nádržích a vodních tocích vymezených v příloze č. 1 vyhlášky č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, nejedná-li se o dopravně významné vodní cesty.

Zákaz plavby podle § 7 odst. 5 vodního zákona se ze zákona nevztahuje na plavidla Státní plavební správy, Hasičského záchranného sboru České republiky, ozbrojených sil České republiky, Policie České republiky, obecní policie, celní správy České republiky a správců vodních toků, pokud jsou použita ke služebním účelům, dále na plavidla použitá v souvislosti s výstavbou, údržbou nebo provozem vodních děl nebo jiných staveb na vodních tocích nebo na pozemcích při nich, plavidla osob vykonávajících povinnosti podle vodního zákona nebo plavidla použitá k nutnému zajištění zdravotní služby nebo při ochraně před povodněmi. Zákaz plavby podle odstavce 5 se dále nevztahuje na plavidla osob, které mají platné povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 4 (pro chov ryb), a to při obhospodařování nádrží určených takovým rozhodnutím pro chov ryb (nejedná-li se nicméně o chov v ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně).

Vedle výše uvedených zákonných výjimek, lze výjimku ze zákazu plavby udělit také v jednotlivých případech (srov. § 7 odst. 7 vodního zákona), a to například a zpravidla pro rekreační či sportovní účely. O takové ,,individuální" výjimce může k žádosti rozhodnout vodoprávní úřad (příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností) po projednání se Státní plavební správou (viz www.plavebniurad.cz) - ,,odsouhlasení" ze strany Státní plavební správy však není nezbytné. Projednání provede vodoprávní úřad v rámci vedeného správního řízení.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí