zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

08.09.2016
Obecné
Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2016)0908_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Čtvrtek 8. září 2016, 9:00-12:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (1A002)

8. září 2016, 9:00-12:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Schválení zápisu ze schůze konané dne:

?15.-16. června 2016 PV - PE585.471v01-00

3. Sdělení předsedy

4. Sdělení předsedy týkající se doporučení koordinátorů ze dne 31. srpna 2016

*** Elektronické hlasování ***

5. Rozhodnutí Rady o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie

ENVI/8/06846

*** 2016/0184(NLE) COM(2016)0395

Zpravodaj:

Giovanni La Via (PPE)

PR - PE585.745v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

AFET -

rozhodnutí: bez stanoviska

DEVE -

rozhodnutí: bez stanoviska

ITRE -

rozhodnutí: bez stanoviska

TRAN -

rozhodnutí: bez stanoviska

?přijetí návrhu zprávy (bude potvrzeno)

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 2. září 2016, 12:00

6. Konference OSN o změně klimatu v roce 2016 - COP 22 v Marrákeši, Maroko (7.-18. listopadu 2016)

ENVI/8/06154

2016/2814(RSP)

Spoluzpravodajové:

Giovanni La Via (PPE)
Peter Liese (PPE)
Jo Leinen (S&D)
Julie Girling (ECR)
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)
Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Marco Affronte (EFDD)

RE - PE582.068v01-00
QO - PE584.185v01-00
QO - PE582.069v01-00
AM - PE587.452v03-00
AM - PE587.406v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

?přijetí návrhu usnesení na základě otázky k ústnímu zodpovězení

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 14. července 2016, 12:00

7. Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu

ENVI/8/06095

2016/2059(INI) COM(2016)0049

Navrhovatel:

Carlos Zorrinho (S&D)

PA - PE584.261v01-00
AM - PE587.412v01-00

Příslušný výbor:

ITRE -

András Gyürk (PPE)

PR - PE582.327v01-00
AM - PE584.007v02-00

?přijetí návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 14. července 2016, 12:00

*** Konec elektronického hlasování ***

8. Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i se systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dohled nad trhem s nimi

ENVI/8/05639

***I 2016/0014(COD) COM(2016)0031 - C8-0015/2016

Navrhovatel:

Christofer Fjellner (PPE)

PA - PE585.489v01-00

Příslušný výbor:

IMCO -

Daniel Dalton (ECR)

PR - PE585.750v01-00

?projednání návrhu stanoviska

?lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 14. září 2016, 12:00

V 11:00

Představení programu předsednictví Rady

9. Výměna názorů s Lászlem Sólymosem, ministrem životního prostředí, slovenské předsednictví

10. Různé

11. Příští schůze

?12. září 2016, 19:00-21:00 (Štrasburk)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí