zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dalších 5 miliard z OPŽP do vodohospodářské infrastruktury a na zajištění pitné vody v období sucha

19.09.2016
Voda
Dalších 5 miliard z OPŽP do vodohospodářské infrastruktury a na zajištění pitné vody v období sucha

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásilo tři nové výzvy v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020...

Necelých 5 miliard korun z peněz EU půjde na projekty, které zlepší vodohospodářskou infrastrukturu v ČR, zamezí nedostatku pitné vody v období sucha a zlepší úroveň čištění odpadních vod. Příjem žádostí startuje 17. října a potrvá až do 19. ledna příštího roku.

,,Nejvíce peněz, celkem 3,6 miliardy korun, půjde na kanalizace a čistírny odpadních vod, další víc než miliardu směřujeme na úpravny a přivaděče vody. 100 milionů korun poputuje na odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami. Zlepšovat kvalitu vod v ČR je důležité a aktuálně velmi potřebné. Na kvalitní pitnou vodu má právo každý občan. Tím spíše, že kvalitu i množství vod v Česku nyní výrazně ovlivňuje pokračující sucho, které naši zemi poslední dva roky trápí. Nově vypsané výzvy tak vnímám jako potřebnou pomoc pro obce a města, kterým evropské prostředky pomohou financovat nákladné vodohospodářské projekty a zároveň splnit požadavky na kvalitu a čištění vod, které po nás požaduje Evropská komise," uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Výsledky dotací jsou vidět

,,Díky našemu Operačnímu programu Životní prostředí vzniklo v programovém období 2007-2013 382 čistíren odpadních vod, více než 4300 km stokových systémů, postavilo se či zrekonstruovalo skoro 600 km rozvodů pitné vody a na 25 úpraven pitné vody," vypočítává přínosy OPŽP ministr Brabec.

V současném Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 byly vyhlášeny již čtyři výzvy zaměřené na zlepšování kvality vod. Státní fond životního prostředí ČR v nich dostal takřka 250 žádostí s požadavkem dotace z EU přes 6 miliard korun. Z toho schváleno bylo 157 projektů s dotací ve výši přes 4,6 miliardy korun. ,,Díky tomu bude podpořeno 88 čistíren odpadních vod, vybudováno 714 km stokových systémů, 58 km rozvodů pitné vody a 8 úpraven pitné vody," upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Žádosti o podporu bude možné podávat do systému MS 2014+ od 17. října. Kromě obcí a měst se mohou o dotaci hlásit také dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace a obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty. Dosáhnout mohou na dotaci až téměř 64 % z celkových způsobilých výdajů [1].

Čistší vodárenské nádrže i koupaliště - 38. výzva OPŽP

V této nové výzvě mohou získat dotaci projekty zaměřené na odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami, takzvanou eutrofizaci vod. ,,Zájem máme zejména o projekty, které budou bránit znečišťování vodárenských nádrží, koupacích nadrží a přítoků do těchto nádrží," uvádí ředitel Valdman.

O dotace tak bude možné zažádat na úhradu dodávek a instalace technologií na dodatečné odstraňování fosforu na stávajících čistírnách odpadních vod, ale také například na vybudování záchytných nádrží na jednotné kanalizaci.

Nová či modernizovaná kanalizace a čistírny odpadních vod - 42. výzva OPŽP

Finanční prostředky v celkové výši 3,6 miliardy korun je možně v rámci této výzvy čerpat na výstavbu kanalizací za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci nebo za předpokladu její související výstavby. ,,V tomto případě je třeba zopakovat, že podporovány budou pouze oddílné kanalizace, tedy ty, které nezatěžují ČOV dešťovou vodou. Výstavbu jednotné kanalizace lze podpořit jen ve výjimečných a odůvodněných případech, a to dojde-li její výstavbou k odvedení odpadních vod ze stávající jednotné kanalizace na ČOV, např. podchycením volných výustí. Z pohledu efektivity řešení je tento přístup jediný možný a poslední výzva jednoznačně prokázala, že to pro investory není překážkou," zdůraznil ředitel Valdman.

Podporu budou moci žadatelé získat dále přímo na výstavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod, včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí v tomto případě jeden milion korun.

,,Chceme podpořit i ty žadatele, pro které není efektivním řešením výstavba klasické mechanicko-biologické ČOV, ale např. čistírna kořenová nebo decentralizované čištění na více menších čistírnách," vysvětlil ministr Brabec.

,,Cesta nastoupená v minulých letech, kdy se kladl až příliš velký důraz na budování rozsáhlých kanalizačních sítí napojených na jednu centrální čistírnu odpadních vod, se neukázala jako jediná správná. V některých případech může být pro žadatele technicko-ekonomicky výhodnějším řešením likvidace odpadních vod např. na několika menších čistírnách, které budou sloužit pro dílčí části obce," doplnil ministr Brabec.

Zvýšení kvality pitné vody - 43. výzva OPŽP

Tato výzva úzce souvisí s výzvou předchozí. Dotace je možné získat na výstavbu a modernizaci úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bez­pro­střední blízkosti, sloužících veřejné potřebě. O finanční podporu bude možné žádat konkrétně na výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody i souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě. Výzva by měla pomoci zejména obcím, které se následkem sucha potýkají s nedostatkem kvalitní pitné vody. ,,Kromě této výzvy, u které stejně jako u 42. výzvy nabízíme dofinancování projektů formou zvýhodněné půjčky z prostředků SFŽP ČR, máme zejména pro menší obce otevřenu výzvu v Národním programu Životní prostředí, kde lze získat podporu na průzkum, budování a posílení zdrojů pitné vody," upozornil ředitel Valdman.

Dokumenty k 38. výzvě: www.opzp.cz
Dokumenty k 42. výzvě: www.opzp.cz
Dokumenty k 43. výzvě: www.opzp.cz

Poznámky:
[1] Maximální výše podpory činí přesně 63,75 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí