zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekoznačení

01.12.2016
Obecné
EMS
Firemní ekologie
Ekoznačení

Stručný popis problematiky ekoznačení spolu se základními zastřešujícími předpisy a typologickým rozdělením.

Rostoucí zájem o ekologickou/environmentální problematiku můžeme vidět napříč všemi obory. Valná většina podnikatelských subjektů dává potenciálnímu zákazníkovi zřetelně najevo, že jejich postoj k environmentálním problémům je kladný (např. formou certifikátů ISO 14001, EMAS, atd.). U výrobků/služeb je to obdobné, v tomto případě jsou pro zákazníka směrodatné ekoznačky (Ekologicky šetrný výrobek, Ecolabel a další), kterými disponuje daný výrobek nebo služba.

Legislativní/ostatní zastřešení

Zavedení ekoznačky, resp. ekoznačení není ze zákona povinností, ale je to dobrovolná možnost, jakým způsobem prezentovat svůj produkt (službu).

Mezi základní předpisy vymezující zmíněnou problematiku patří:

  • usnesení vlády České republiky č. 159/1993 ze dne 7. dubna 1993 o přípravě národního systému značení ekologicky šetrných výrobků;
  • usnesení vlády č. 465/2010 ze 14. června 2010 - tzv. ,,zelené nakupování";
  • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění;
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 o revidovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky;
  • řada norem ISO 14020.

Pojem ekoznačení

Definuje ty výrobky a služby, které se vyznačují několika základními atributy: kvalita; šetrnost k životnímu prostředí; hospodárnost. Poznávacím parametrem těchto výrobků/služeb jsou ekoznačky (k dispozici na MŽP - CENIA, případně i dTest - Katalog spotřebitelských značek). K zabezpečení výše uvedených základních atributů a získání ekoznačky slouží systém požadavků - měřítek, které musejí být splněny.

Typy ekoznačení

Existují tři základní typy (úrovně) ekoznačení

1. Ekoznačení

Ekoznačení, které již bylo popsáno výše, tj. jedná se o takové produkty/služby, které splňují určitá kritéria a díky tomu jsou opatřeny ekoznačkou. Tyto výrobky/služby mají zaručeně nižší vliv na životní prostředí v průběhu celého životního stádia v porovnání s podobnými výrobky/službami ,,bez ekoznačky". Zastřešující normou je v tomto případě ČSN ISO 14024 - Environmentální značení typu I, garantem je Ministerstvo životního prostředí.

Do této kategorie spadá:

  • ,,česká ekoznačka" - Ekologicky šetrný výrobek/služba (zodpovědný orgán CENIA) - v praxi např.: nátěrové hmoty ředitelné vodou, nábytek, kotle na dřevo, plynové kotle, prací prostředky, ubytovací služby a další (viz. databáze výrobků a služeb s propůjčenými ekoznačkami).

Obr. ,,česká ekoznačka" - ekoznačení typu I [zdroj dat: Ekologicky šetrný výrobek/služba. Česká kvalita.cz [online]. 2010 [cit. 2016-09-09]. Dostupné z: http://ceskakvalita.cz/spotrebitele/znacky/ekologicky-setrny-vyrobeksluzba/2]

  • ,,evropská ekoznačka" - EU Ecolabel (zodpovědný orgán CENIA) - v praxi např.: tištěný papír, textilní výrobky, ubytovací služby pro turisty a další (viz. databáze výrobků a služeb s propůjčenými ekoznačkami).

Obr. ,,evropská ekoznačka" - ekoznačení typu I [zdroj dat: zdroj dat: Ekologicky šetrný výrobek/služba. Česká kvalita.cz [online]. 2010 [cit. 2016-09-09]. Dostupné z: http://ceskakvalita.cz/spotrebitele/znacky/ekologicky-setrny-vyrobeksluzba/2]

2. Vlastní environmentální tvrzení

Zastřešující normou v tomto případě je ČSN ISO 14021 - Vlastní environmentální tvrzení. Je to určitý marketinkový nástroj, který může nabývat formy grafické či psané a popisuje (zdůrazňuje) určitou vlastnost/prvek výrobku. Od předchozího typu ekoznačení je rozdíl v nastavených kritériích, protože ty si volí výrobce (firma) sám (je možnost registrace vlastního environmentálního tvrzení u CENIA - veřejně dostupná databáze). Rámec předpokladů dává norma ČSN ISO 14021 a v případě vlastního environmentálního tvrzení se jedná např. o: přesnost tvrzení; doložitelnost tvrzení; relevantnost tvrzení; veřejně nebo na vyžádání dostupná zvolená kritéria. V praxi se můžeme setkat s podobou tvrzení: ,,kompostovatelný"; ,,recyklovatelný"; ,,vyroben z 50% z recyklovaných materiálů"; ,,opakovaně použitelný" atp. Nejspolehlivěji pravdivost daného tvrzení spotřebitel/zákazník pozná z výsledků odborné analýzy (dle ČSN ISO 14021 by měly být veřejně dostupné).

Obr. vlastní environmentální tvrzení - typ II [zdroj dat: MRÁZEK, Vojtěch. Český greenwashing: V právní úpravě vládne anarchie. Prumysl.cz [online]. Vydavatelství Nová média, s. r. o., 2014 [cit. 2016-09-09]. Dostupné z: http://www.prumysl.cz/cesky-greenwashing-v-pravni-uprave-vladne-anarchie/]

3. Environmentální prohlášení o produktu (z angličtiny EPD)

Zastřešující normou je ČSN ISO 14025 - Environmentální prohlášení typu III, ČSN ISO 14040 - Posuzování životního cyklu (LCA metoda). Tento typ je velmi obsáhlý co do počtu odborných (kvantitativních) dat. Poskytuje ucelený soubor informací o působení daného výrobku na životní prostředí v celém jeho životním cyklu (např. od vstupu surovin přes vznik odpadu, znovuvyužití až konečnou likvidaci). Získání takového prohlášení není jednoduché, nejprve je nutné zpracovat nezávislým orgánem prohlášení (založeno na analýze LCA) to je nutné poté ověřit u akreditovaného orgánu (v současnosti 2 subjekty v ČR) a následně zaregistrovat u CENIA (veřejně dostupný registr). V praxi jsou to stavební nebo chemické výrobky. Velkou výhodou je věrohodnost tohoto prohlášení, nevýhodou naopak náročné zpracování.

Obr. environmentální prohlášení o produktu - typ III [zdroj dat: Databáze vysokoškolských kvalifikačních prací zaměřených LCA. Environmentální značení produktů[online]. [cit. 2016-09-09]. Dostupné z: http://vskp.vsb.cz/oblast-environmentalni-znaceni/]

Zdroj dat: MŽP, [REMTOVÁ, Květa. Dobrovolné environmentální aktivity: orientační příručka pro podniky. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2006. Planeta (Ministerstvo životního prostředí)]; CENIA, [HRUBÝ, Pavel. Vlastní environmentální tvrzení, aneb, Férová ekoreklama v praxi. Praha: CENIA, c2010. ISBN 978-80-85087-86-4].

Autor: Lukáš Žaludek

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí