zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změna nařízení REACH - přílohy VII

21.10.2016
Chemické látky
Změna nařízení REACH - přílohy VII

Dne 21.9.2016 zveřejnil Úřední věstník Evropské unie ve své částce L 255/14, nařízení Komise (EU) 2016/1688, kterým se mění příloha VII -nařízení REACH.

S ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), zejména na čl. 13 (Obecné požadavky na získávání informací o podstatných vlastnostech látek), který v odst. 2, říká: "zkušební metody (ke stanovení podstatných vlastností látek) se pravidelně přezkoumávají a zdokonalují s cílem omezit zkoušky na obratlovcích a snížit počet použitých zvířat", provedla Evropská komise jejich přezkum.

V posledních letech bylo dosaženo významného vědeckého pokroku ve vývoji alternativních zkušebních metod pro stanovení sledovaných vlastností látek, jako je senzibilizace kůže.

Referenční laboratoří Evropské unie pro alternativy testování na zvířatech (EURL ECVAM) bylo validováno a/nebo Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) na mezinárodní úrovni dohodnuto několik zkušebních metod in chemico/in vitro. Tyto zkušební metody, jsou--li použity ve správné kombinaci v rámci integrovaného přístupu k testování a posuzování (IATA), mohou umožnit získání dostatečných informací pro posouzení, zda určitá látka způsobuje senzibilizaci kůže, aniž by se musely použít zkoušky in vivo.

Za účelem omezení zkoušek na zvířatech byl proto bod 8.3 přílohy VII nařízení REACH odpovídajícím způsobem změněn tak, aby umožňoval používání těchto alternativních metod v případě, že:

  • je pomocí těchto metod možné získat adekvátní informace a
  • jsou dostupné zkušební metody použitelné pro látku, která má být zkoušena.

Další podrobnosti jsou uvedeny přímo v nařízení Komise (EU) 2016/1688.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Další informace -- přímý přístup k legislativě

Nařízení Komise (EU) 2016/1688, kterým se mění příloha VII nařízení REACH, pokud jde o senzibilizaci kůže_cs

Nařízení Komise (EU) 2016/1688, kterým se mění příloha VII nařízení REACH, pokud jde o senzibilizaci kůže_en

Úřední věstník L 255/14 ze dne 21. 09. 2016

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí