zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Staré ekologické zátěže

08.11.2016
Sanace, staré zátěže
Staré ekologické zátěže

Základní vymezení problematiky starých ekologických zátěží. Zmíněny jsou taktéž právní a jiné předpisy, hlavní informační portály, aktuální možnosti získání podpory a ústřední subjekty figurující v tomto odvětví.

V úvodu je nezbytné definovat pojem stará ekologická zátěž (dále jen ,,SEZ"), tato definice je dle MŽP: ,,závažnou kontaminaci horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.). Zjištěnou kontaminaci můžeme považovat za starou ekologickou zátěž pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje nebo není znám."

V současné době tento pojem nabývá pozornosti. Tento trend z velké části způsobují masová informační a komunikační média, která ovšem veřejnosti poskytnou pouze část informací. Níže uvedené informace poskytnou rámcový přehled odborných vymezení s odkazem na další materiály, kde je možné dohledat podrobné datové podklady.

Legislativní zastřešení

V současné době neexistuje žádný zákon, který by upravoval striktně problematiku SEZ. Částečně se tento problém řeší v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, § 42. Další zmínka je v zákoně č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v platném znění, § 6a. Při samotném odstraňování (sanaci) SEZ hrají roli další zákony (zákon o odpadech, stavební zákon a další). Bližší informace také poskytnou pracovní postupy, resp. metodiky, příručky MŽP (http://www.mzp.cz/cz/metodiky_ekologicke_zateze).

Informační portály

Existuje několik informačních portálů/serverů, které nám mohou poskytnout bližší informace, především jsou to mapové podklady, případně seznamy apod. Jedním z takových je Národní inventarizace kontaminovaných míst - mapová aplikace, která poskytuje zobrazení kontaminovaných míst v rámci ČR. Na tuto aplikaci navazuje Systém evidence kontaminovaných míst - databáze kontaminovaných míst i s podrobným popisem (lokalita, způsob využití, rizika, sanace, stav řešení a další). Další možností jsou informační stránky krajů, které mnohdy poskytují ucelené mapové podklady a zaměřují se na svoje územní v rámci SEZ. Případně má veřejnost možnost obrátit se na příslušný orgán státní správy a zažádat o poskytnutí informací v rámci SEZ.

Státní fond životního prostředí (dále jen ,,SFŽP")

V rámci Operačního programu životního prostředí v současném programovém období (2014-2020) se týká problematiky SEZ -> prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika -> 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže -> podpora se týká různých aktivit (např. analýza rizik, sanace, inventarizace), je však nezbytné sledovat stav (datum) příjmu žádostí u jednotlivých výzev a včasně reagovat v případě zájmu. Příjemci takové podpory mohou být z řad podnikatelských subjektů, neziskových organizací nebo třeba obce a kraje. Doplňkovou možnost, kterou nabízí SFŽP je zvýhodněná půjčka, zde je nutné sledovat aktuální poskytované půjčky a jejich komplementaritu s výzvou SEZ.

Kromě výše uvedeného je možnost využití také Národního programu životního prostředí. Aktuálně je platná výzva č. 6/2016: Odstraňování nelegálních skladů odpadů a sanace havarijních stavů. Prioritní oblast 3. odpady, staré zátěže, environmentální rizika. Mezi podporované aktivity patří: sanace havarijních stavů, sanace SEZ, odstraňování nelegálních skladů odpadů. Příjemci tohoto typu podpory mohou být ovšem pouze z řad krajů a obcí.

Institucionální/realizační zastřešení

Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy ve věcech životního prostředí. SEZ se věnuje speciální oddělení sanace odboru environmentálních rizik a ekologických škod zabývající se procesním řízením v rámci odstraňování SEZ. Neziskové organizace (např.: Arnika, Greenpeace) se také zabývají problematikou SEZ. Nejenom že upozorňují na problémy, ale snaží se i aktivně prosazovat jejich řešení a následná nápravná opatření. Specializované podnikatelské subjekty (např.: Marius Pedersen a.s., SUEZ Využití zdrojů a.s.) zabývající se sanací tvoří další článek řešení problematiky SEZ. Jsou tím koncovým vykonavatelem prací vedoucí k sanaci daného prostoru a uvedení do požadované podoby.

Autor: Lukáš Žaludek

Zdroj dat: MŽP.cz; eAGRI.cz; SFZP.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí