zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Konec hluku ve školkách!

08.12.2016
Ekologické vzdělání a výchova
Hluk
Konec hluku ve školkách!

Hluk ve školách a školkách je běžný. Všichni ho známe a málokdo z nás jej ještě vůbec vnímá...

Saint-Gobain Ecophon a nezisková organizace Tereza společně připravili projekt Velké ucho pro mateřské školy, jehož výsledkem jsou tři akusticky vyladěné učebny. Společným posláním je vytváření příjemného prostředí a zajištění kvalitního vzdělávání dětí již od útlého věku.

Hluk ve školách a školkách je běžný. Všichni ho známe a málokdo z nás jej ještě vůbec vnímá. Smířili jsme se faktem, že děti jsou prostě hlučné. Pokud navíc dělají společné aktivity, hladina hluku ve třídě může dosahovat až takové míry, že je srovnatelná s jedoucím traktorem. A to v pořádku není. Děti se v hluku špatně soustředí, jsou roztěkané, jsou více unavené, bolí je hlava a hraniční hodnoty mohou sluch i poškodit.

Divize Ecophon společnosti Saint-Gobain je specialistou na akustická řešení všeho druhu, i proto se rozhodla tuto tristní situaci ve školkách řešit. Společně se sdružením Tereza a jeho projektu Ekoškola pro mateřské školy vytvořili projekt Velké ucho.

školka

Výzva (úkoly) byla zaslána do 100 Ekoškolek v České republice. Děti společně se skřítky Hlučňáčky a Ticháčky zkoumaly hluk a zvuk ve škole a interaktivně se zapojily do řešení. Měly možnost se seznámit s tím, jak zvuk vzniká, jak se šíří, a jak může ovlivnit jejich chování. Velký důraz byl kladen na míru zapojení a nápaditost dětí, kvalitu zpracované výzvy včetně fotodokumentace.Cenou pro tři nejlepší mateřské školky, které v maximální míře zkoumaly a řešily problém hlučnosti, byla akustická úprava prostoru zdarma, který samy definovaly jako nejhlučnější a nejméně příjemný pro pobyt.

Těmi nejlepšími byly mateřské školy v Dřísech, Vlkavě a v Mokré-Horákově. Každá z nich našla největší akustický problém jinde. V Dřísech byl největší oříšek v podobě velké učebny, kde společně fungovaly dvě třídy a vzájemně se rušily. Ve Vlkavě se potýkali s vysokými klenutými stropy a navíc s hlukem z jídelny, která není oddělitelná. Hlučná jídelna zvítězila také v Mokré-Horákově.

Ve všech třech školkách se provedla měření hluku a výsledek je téměř šokující. Naměřené hodnoty se totiž blížily 80 dB, což je hodnota, kdy už je doporučené nošení ochranných pomůcek!

Po aplikaci akustických opatření klesly hodnoty téměř o polovinu, ačkoli se vždy jednalo pouze o částečnou úpravu.

Co na to normy?

Pro prostor denní místnosti mateřských škol a jídelny předepisuje norma ČSN 73 0527 širokopásmový akustický obklad stropu. Další požadavky již nejsou blíže definovány, na rozdíl od základních, středních i vysokých škol, kde je norma trochu přísnější. Splnění normy by měla hlídat hygienická stanice, ovšem v praxi vidíme, že se tak neděje. Snahou tohoto projektu je tedy upozornit na aktuální nevyhovující situaci širokou veřejnost i odborníky, aby naše děti měly odpovídající prostředí pro učení a rozvoj.

Ve všech třech školkách proběhla částečná akustická opatření v hodnotě desítek tisíc korun včetně instalace a výsledky ohromily i samotné učitelky:,,Změnupoúpravěvnímámejakovelikou.Dříve, když si dětihrály, veškolce to hlukemněkdyažvibrovalo.Opatřenípůsobípozitivněinaděti, které se celkověztišily, nemajípotřebu se vzájemněpřekřikovat. Novéprostředí se námidětemvelicelíbí a mocpříjemně se námtupracuje,"dodala s úsměvemnatváři Klára Jindrová z Dřís.Velicepodobněhodnotíúpravuipaníředitelka JitkaČadilová z Vlkavy, kterápřiznala: ,,Dříve byl prostor třídy akusticky nevyhovující, ale byli jsme na to zvyklí. Netušili jsme, že se to dá změnit a ani bychom neměli dostatek financí. Velkou změnu jsme neočekávali, ale po realizaci se prostor třídy opravdu změnil. Zvuk se zde již tolik nešíří a hlavně nevzniká ozvěna. Všichni si změnu pochvalujeme a děti si již nezakrývají uši při větším hluku. Velmi děkujeme této firmě a musím říct ,,Ono to opravdu funguje".

Naměřenéhodnotyvezkratce:

Dřísy - 78,9?76,2dB = 2,7dB

Hladinaakustickéhotlaku (LAeq) předúpravoubyla v herněvevýši 78,9dB.

Akustickéřešení Ecophon MasterTMSQainstalováno35%podlahovéplochy. Po akustickéúpravě se hodnotasnížilana 76,2dB.(Pokleshladinyakustickéhotlaku je o 2,7 dB, cožpředstavujesníženíhlukutéměřnapolovinu.)

Vlkava 76,1?67,2 dB = 8,9 dB

Vstupníměřeníakustickýchparametrů se odehrávalo v doběsvačinydětí v prostorujídelny.Hladinaakustickéhotlakubyla 76,1dB. Do tohotoprostoru se instalovalsystém Ecophon AdvantageTM A poceléplošestropu (28 m2) a výstupníměření, taktéžpřisvačinědětí, odhalilovýraznézlepšení, a sicepokleshladiny o 8,9dB.Dobadozvukutaktéžznačněpoklesla v celémměřenémfrekvenčnímpásmuod 125 - 4 000 Hz.

Mokrá-Horákov 65,6?62,9 dB = 2,7 dB

Kuchyň o výměře 22 m2 jsme opatřili akustickým systémem Ecophon AdvantageTM A, a jako bonus jsme se rozhodli pro instalaci volně zavěšených prvků Ecophon SoloTM do třídy Motýlků, které zabrání šíření hluku po celé místnosti.

Zajímaly nás akustické náměry hned dvou prostor - samotné kuchyně a dále také třídy Motýlků. Vstupní a výstupní měření akustických parametrů probíhalo jednak v době oběda ve třídě, a pak v kuchyni při mytí a úklidu nádobí. Výsledné poklesy hladin hluku o 2,7 dB při obědě a o 3,6 dB při činnostech v kuchyni byly výrazné.

Připomeňme si, že pokles hladiny hluku o 3 dB znamená, snížení hluku na polovinu.

ZÁVĚREM

Uvnitř budov trávíme 90% našeho času. Často si neuvědomujeme, jaké zvuky nás obklopují a jednoduše je přijímáme a bereme jako součást života. V projektu Velké ucho jsme se soustředili zejména na zvuky nechtěné a na to, jak je co nejvíce eliminovat. Zvuk je velmi abstraktní záležitost. Do tajů a zákonitostí zvuku a hluku nahlédli nejen učitelé a rodiče v rámci Ekotýmů, ale především děti, jejichž nápaditost a tvořivost neměla konce. Malé hlavičky si s přílivem nových informací poradily opravdu parádně a odměnou pro všechny zúčastněné byly úsměvy na tvářích a spokojenost dětí...velké změny totiž začínají u nejmenších.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí